Начало
Вход Вход   
  English English  

  • Удостоверенията за Квалифициран Eлектронен Подпис могат да бъдат ползвани като средство за персонална и фирмена електронна идентификация, електронна търговия, финансови транзакции, електронна кореспонденция, електронно подписване на документи при извършване на изявления от и до държавни органи и органи на местното самоуправление по смисъла на ЗЕДЕП.
  • Удостоверенията са приложими също и в бизнес отношения за подписване на договори, оферти, поръчки и фактури. Инфонотари ЕАД предоставя улеснена процедура за издаване и управление на удостоверения на територията на цялата страна, в повече от 100 населени места и в над 400 регистрационни офиса.

1. Откъде може да го получите:

Клиентите на ePay.bg могат да получат Квалифициран Електронен Подпис от следните доставчици на удостоверителни услуги, регистрирани по Закона за електронния документ и електронния подпис от Комисията за регулиране на съобщенията : Инфонотари ЕАД, "БОРИКА - Банксервиз" АД, Информационно обслужване АД, Спектър АД.

2. Как се регистрира квалифицираният сертификат в ePay.bg?

От формата за регистарция на сертификати в ePay.bg: https://www.epay.bg/certs/?page=login

въведете потребителско име и парола и от следващия екран изберете персонален сертификат, който искате да регистрирате:

 

 

3. Какви допълнителни услуги ползвате след регистрация на Квалифициран сертификат?

  • Подписвате всички банкови документи on-line.
  • Удобен и лесен начин да удостоверите вашата самоличност.
  • Подавате заявки за микрокредити.
  • Подавате заявки за кредитни карти.
  • Извършвате преводи във валута.

 

  • Ставате регистриран клиент "ниво 3" на ePay.bg.
  • Отпадат лимитите и допълнителните такси за преводи.
  • Може да ползвате всички услуги, които се предлагат от банките в ePay.bg.

 

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits