ЗАЯВКА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
   
 

Защо е необходим код за проверка името и адреса на наредителите на парични преводи?

Идентифицирането на наредителите на парични преводи се извършва в съответствие с изискванията на действащото Българско законодателство по отношение на паричните преводи, както и на директивите на Европейския Съюз за FATF (Financial Action Task Force).

Вътрешните правила за идентификация, контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма са разработени съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и са утвърдени със заповед З-472/26.03.2010 г. от Държавна агенция "Национална сигурност".

За какво служи идентификационният код?

- Можете да превеждате пари директно от Вашата кредитна карта към всеки един клиент в ePay.bg

- Ако сте чуждестранен клиент, регистриран в ePay.bg, можете да повишите потребителското си ниво в системата. За целта е необходимо адресът на електронната поща, на който ще бъде получена първата част от кода, да съвпада с е-mail адреса от регистрацията на клиента.

Как се получава идентификационен код?

Системата ще ви изпрати буквено-цифрен код с дължина 10 символа, посредством който вие ще се идентифицирате при нареждане на превод.

Идентификационният код се предоставя по следния начин:
1. първата част от кода /5 символа / - по вашата електронната поща;
2. втората част от кода /5 символа/ - с писмо на адреса, който сте посочили, чрез експресна поща. Моля, въвеждайте пълен и точен адрес!

Обикновено срокът за получаване на писмото с втората част на кода е от 5 до 10 работни дни. Всеки път когато извършвате превод, е необходимо да въведете и двете части на кода.

Кодът е валиден ЕДНА година. През този период може да извършвате множество преводи към Mикросметка с един и същ код, така че го пазете внимателно (Няма да получавате отделно писмо за всеки превод в рамките на годината).

Таксите за изпращане на писмо с втората част на кода са:
5.00 лв. в рамките на страната
20.00 лв. за изпращане в чужбина