Начало
Вход Вход   
  English English  

Генериране и инсталиране на сертификат за вход в ePay.bg при Mozilla Firefox

Генерирането на сертификат може да бъде извършено след вход с потребителско име и парола от меню Сертификати от централната страница на системата ePay.bg.

При инсталация на сертификата в Mozilla Firefox, клиентът може да избере между две нива на сигурност с които да бъде генериран сертификата. В общия случай, препоръчително е нивото 2048 High Grade:

           

Всеки клиент може да генерира само по един сертификат, който е с валидност от 10 (десет) години (3 650 дни). След изтичането на този период от време, сертификатът следва да бъде отстранен от системата. Този сертификат е уникален, той се регистрира към потребителския профил на притежателя си и не може да бъде използван от различен клиент за вход в неговия потребителски профил.

След генерирането на цифровия сертификат е необходимо той да бъде инсталиран в браузъра с натискане на бутон “Инсталиране”:

           

  • Изтекъл сертификат

В Mozilla Firefox валидността на сертификата се проверява от менюто Tools / Options / Advanced / бутон View Certificates / Your certificates / графа Expires on:

           

Ако датата, отбелязана в тази колонка е изтекла, сертификатът е с изтекла валидност. Клиентът трябва да отстрани своя сертификат от системата, чрез посещение на съответната страница в меню Сертификати.

В съответното меню клиентът трябва да въведе потребителското си име и парола за вход в системата, след което да избере линка за подновяване на сертификат. На следващия екран се зарежда опция за генериране на нов сертификат:

           

Като следваща стъпка е необходимо да бъде потвърдена инсталацията на новия сертификат в браузъра с натискане на бутона “Инсталиране”:

           

При подновяване на сертификат се генерира нов със стария публичен ключ. Поради тази причина, за да има възможост да поднови сертификата си, клиента трябва да разполага със стария си сертификат в браузъра, от който страртира процедурата.

*** Ако клиентът откаже тази възможност след заличаването на изтеклия сертификат, в последствие винаги може да се възползва от нея чрез менюто Сертификати от централната страница на системата ePay.bg

Експортиране и импортиране на сертификати

В случаите, когато клиентът е извършвал някаква намеса по своята операционна система или браузер – преинсталация или ъпгрейд, възможно е неговия сертификат за достъп към ePay.bg да претърпи изменения, в следствие на които системата да престане да го разпознава или в случаите на преинсталация – сертификатът изцяло да бъде изгубен. В тези случаи той вече не може да бъде открит в менюто Tools / Options / Advanced / бутон View Certificates / Your certificates на Mozilla Firefox, така че клиентът губи възможност за извършване на всякакви операции с него.

Препоръчително е преди всеки ъпгрейд или преинсталация на операционната система или браузера, клиентът да създава архивирано копие от своя сертификат, така че при необходимост в последствие това копие да бъде импортирано обратно в браузера и клиентът да не загуби възможностите си за работа с него.

Клиентът има възможност да създаде копие от своя сертификат за достъп до еPay.bg. Това копие може да бъде използвано както за да бъде пренесено на друг компютър, от който потребителя желае да има достъп до своята регистрация, така и за съхранение, в случай, че потребителят желае да извърши някакъв вид ъпгрейд или преинсталация на операционната система или браузера, които могат да доведат до повреда или загуба на оригиналното копие от сертификата.

  • Експортиране на сертификат

Създаването на копие от сертификат през Internet Explorer може да бъде извършено от менюто Tools / Options / Advanced / бутон View Certificates / Your certificates, бутон Backup. Отваря се прозорец, в който клиента трябва да укаже местоположението и името на архивното копие на сертификата:

           

Като следваща и последна стъпка от експотрирането на сертификата е необходимо клеинта да посочи парола, а която експортираното копие на сертификата ще бъде защитено:

           

Паролата, с която се заключва сертификата на тази стъпка ще е необходима при импортирането му в другия браузър.

  • Импортиране на сертификат

Импортирането на сертификат от ePay.bg се извършва в Internet Explorer от менюто Tools / Options / Advanced / бутон View Certificates / Your certificates, бутон Import.

Копието от сертификата се съхранява на определено от клиента място и представлява файл с разширение *.p12. Този файл може да бъде копиран на различни външни носители, посредством които да бъде съхранен извън компютъра и транспортиран от притежателя си до други компютри, в случай, че той желае да инсталира този сертификат на различно място. Клиента посочва името и местоположението на архивното копие на сертификата, който желае да импортира в прозореца:

           

Паролата, която клиента въвежда на следващата и последна стъпка от импортирането е тази, с която сертификата е защитен при експортирането:

           

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits