Начало
Вход Вход   
  English English  

Ипей АД

"Ипей" АД е оператор на системата за електронни плащания ePay.bg®. Дружеството е създадено през 2000г. и е част от "Датамакс Системс Холдинг" АД, което има многогодишен опит в производството на банков софтуер и изграждане на платежни системи.

За контакти

Централен офис:

 ул. Иван Вазов No. 16, ет.5 
 София 1000
 ЕИК: 131409398
 Изпълнителен директор: Георги Маринов 
 e-mail: office@epay.bg
 телефон: (+359 2) 921 08 50
 факс:  (+359 2) 987 91 31

Ако имате проблеми и препоръки свързани с:

 1. Регистрацията в ePay.bg
 2. Плащането на сметки към регистрирани търговци
 3. Сертификат за достъп до системата
 4. Преминаване в друго ниво потребител
 5. Забравена парола или потребителско име
 6. Други проблеми свързани с плащанията през ePay.bg

За обслужване на клиенти в ePay.bg:

 e-mail:  office@epay.bg 
 телефон: (+359 2) 921 08 80
 факс:  (+359 2) 987 91 31
 VivaCom: 1715; 142 421
 

Жалби и оплаквания:

 телефон: (+359 2) 921 08 80 
 факс:  (+359 2) 987 91 31
 e-mail:  office@epay.bg 

Ако искате да получавате плащания през ePay.bg или имате други въпроси, моля свържете се с нас:

 e-mail: merchant@epay.bg 
 телефон: (+359 2) 921 08 50
 факс:  (+359 2) 987 91 31

Предмет на дейност

Фирмата е специализирана в изграждането на платежни системи, електронна търговия и сигурност на предаването на информация през Интернет. Фирмата извършва обработка на плащания с банкови карти и на банкови транзакции в отворени мрежи. Основната дейност на дружеството е свързана с опериране на платежните системи ePay.bg®, ePayVoice® (плащане по телефон), B-pay (плащане от банкомат).

ePay.bg®
През октомври 1999г. стартира българската система за електронни плащания ePay.bg, когато е извършено първото плащане с дебитна банкова карта в български интернет магазин. От стартирането си, системата придобива все по-голяма популярност и доверие сред крайните потребители, като резултат от усилията ни да отговаряме в максимална степен на нуждите на клиентите и да предлагаме платежни услуги базирани на най-съвременните информационни технологии.
ATM плащания
Като продължение на стремежа ни активно да развиваме алтернативни канали за предоставяне на платежни услуги, през 2000г. съвместно с картовия оператор БОРИКА е реализирана възможността за плащане с банкови карти и от банкомат, първоначално само към комунални дружества, а по-късно и към всяка една търговска организация, включена в системата B-pay.
еPayVoice®
През 2001г. стартира системата ePayVoice, която осигурява алтернативен начин за плащане с банкови карти на услуги по телефон. Всички плащания се извършват по банков път и се осигуряват от банката на клиента, банката на търговеца и националния картов оператор БОРИКА. Техническата връзка между ePayVoice, авторизационната система на БОРИКА и търговеца се осигурява от Ипей АД. За всяко плащане без изключение се извършва online авторизация в БОРИКА за валидността на карта и за достатъчна наличност за извършване на плащането.
Електронни битови сметки
От 2004г. съвместно с банките, включени в ePay.bg, се предлага автоматично плащане на битови сметки с банкови карти. Използването на системата изисква предварителна регистрация на клиента в банката-издател на картата. Услугата е еквивалентна на "разплащателния влог", но предлага допълнителни опции за известяване чрез SMS или e-mail за всяка нова сметка, всяко плащане и т.н.
Системи за SMS нотификация
Системата за SMS нотификация е създадена с цел да се предостави възможност на клиентите, притежаващи банкови карти, да получават по удобен и достъпен начин информация за извършените от тях картови плащания, достъпните им лимити и наличности по картите, своевременно известяване за постъпили към тях задължения от търговци, предлагащи периодични плащания (ток, парно, GSM и т.н.) и редица други финансови и банкови услуги, информацията за които може да се разпространява чрез SMS съобщения.

Наши партньори в платежните системи са почти всички български банки, както и финансови и държавни институции.

Сред основните предимства на предлаганите от фирмата услуги са:

 • Сигурност и конфиденциалност на предаваните електронни съобщения, съгласно най-строгите световни стандарти.
 • Изключително ниска цена на предлаганите услуги, дължаща се на факта, че системите са разработени от Датамакс Системс Холдинг и в себестойността на услугите не са включени инвестициите за покупка на права, софтуер и др. от други производители.
 • Предлагане на услуги на най-високо световно технологично ниво, включително и като ниво на защита и сигурност.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits