Начало
Вход Вход   
  English English  

Информационни услуги

  Информационни услуги  
 Проверка наличност по карта   без такса за ePay.bg

*Банката-издател на картата може да начислява такса за услугата. Допълнителна информация може да се получи от банката.

  Извлечение по банкова сметка:  
 Регистрация за 1 година   10.00 лв. + таксата на банката
 Регистрация за 6 месеца   7.50 лв. + таксата на банката
 Регистрация за 3 месеца   5.00 лв. + таксата на банката

Допълнителни услуги за улесняване обработката на информацията за постъпили плащания, както следва:

  • Регистър на стоките или услугите.
  • Регистър на поръчките с адрес и статус на доставката.
  • Печат на адресите за доставка върху пликове.
  • Справки за извършените доставки.
  • Печат на разписки и фактури.
  • Персонална информационна уеб-страница с данни за вас и стоките или услугите, които предлагате.
  Допълнителни услуги:  
 Един месец   12.00 лв. /с включено ДДС/
 Шест месеца   66.00 лв. /с включено ДДС/
 Една година   120.00 лв. /с включено ДДС/

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits