Начало
Вход Вход   
  English English  

Регистрация и добавяне на карта

  Регистрация и добавяне на карта  
 Регистрация в ePay.bg   БЕЗПЛАТНО
 Регистрация на карта на банкомат*   1.00 лв.
 Регистрация чрез банково извлечение на кредитна карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro/Diners Club, издадена от българска банка**   1.00 лв.
 Регистрация чрез банково извлечение на кредитна карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка**   2.00 лв.

*Таксата се удържа автоматично от картата при потвърждение на регистрацията от банкомат.
**Таксата се удържа автоматично от картата при заявка за регистрация в ePay.bg.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits