Искате ли да купите билети?

nohim
13
ноември
WORST CASE SCENARIO
13
ноември
WORST CASE SCENARIO
ДНК - Пространство за съвременен танц и пърформанс
София, пл. "България" 1
Професионален жонгльор, акробат и танцьор, музикант и изобретател и смела жена воин представят архив от 23 мисли за конфликти, които са събрали в продължение на една година. Всеки от конфликтите се е случил в действителност. Работата донася една уникална гледна точка на лични и ежедневни конфликти по различни теми, значими или общи от гледната точка на живота в Близкия изток. WORST CASE SCENARIO е съвместна разработка на четирима независими артисти от различни сфери на изкуството с опит в пърформанса, цирка и музиката. В своята работа те изобразяват сложен образ на реалността от една поетична гледна точка, съчетавайки го със своите виртуозни способности в уникалните си дисциплини.
Избери:

В момента няма билети в продажба.

Професионален жонгльор, акробат и танцьор, музикант и изобретател и смела жена воин представят архив от 23 мисли за конфликти, които са събрали в продължение на една година. Всеки от конфликтите се е случил в действителност. Работата донася една уникална гледна точка на лични и ежедневни конфликти по различни теми, значими или общи от гледната точка на живота в Близкия изток. WORST CASE SCENARIO е съвместна разработка на четирима независими артисти от различни сфери на изкуството с опит в пърформанса, цирка и музиката. В своята работа те изобразяват сложен образ на реалността от една поетична гледна точка, съчетавайки го със своите виртуозни способности в уникалните си дисциплини.