Искате ли да купите билети?

nohim
14
ноември
ПОВЕЧЕ НЕ ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ БЕРНХАРД
14
ноември
ПОВЕЧЕ НЕ ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ БЕРНХАРД
ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс
пл. България 1
Ако попитате някой австриец дали знае кой е Томас Бернхард, ще получите в отговор нещо като: да, онзи мрънкащ старец! Но после бързо ще последва: Да, във Виена има едно кафене, в което още се знае на коя маса е седял. Когато преди година и половина, Александър Митрев откри за себе си Томас Бернхард, той нямаше чувство, че се среща с мрънкащ старец. Беше неистово впечатлен от силата на думите и странно съчувстващ на един живот преминал в болести. Когато Александър Митрев прочете на глас няколко от текстовете на Бернхард на Ида Даниел, двамата решиха, че искат да прекарат дълго време с австрийския писател и драматург. И започнаха да фантазират. „Повече не или така нареченият Бернхард“напомня на лекция, в която методът на изследване е поставянето под въпрос: на държавното, на националното, на социалното, на институциите, на наградите, на финансовите отношения, на приятелствата. Сценичното действие е в непрекъснат диалог с потенциалното, възможното и съвременното.
Избери:

В момента няма билети в продажба.

Ако попитате някой австриец дали знае кой е Томас Бернхард, ще получите в отговор нещо като: да, онзи мрънкащ старец! Но после бързо ще последва: Да, във Виена има едно кафене, в което още се знае на коя маса е седял. Когато преди година и половина, Александър Митрев откри за себе си Томас Бернхард, той нямаше чувство, че се среща с мрънкащ старец. Беше неистово впечатлен от силата на думите и странно съчувстващ на един живот преминал в болести. Когато Александър Митрев прочете на глас няколко от текстовете на Бернхард на Ида Даниел, двамата решиха, че искат да прекарат дълго време с австрийския писател и драматург. И започнаха да фантазират. „Повече не или така нареченият Бернхард“напомня на лекция, в която методът на изследване е поставянето под въпрос: на държавното, на националното, на социалното, на институциите, на наградите, на финансовите отношения, на приятелствата. Сценичното действие е в непрекъснат диалог с потенциалното, възможното и съвременното.