Искате ли да купите билети?

nohim
12
ноември
RELATIVE COLLIDER
12
ноември
RELATIVE COLLIDER
ДНК - Пространство за съвременен танц и пърформанс
София, пл. "България" 1
Relative Collider работи върху физиката на вниманието. Да сме осъзнати един за друг – това е всичко, което можем да направим. Релативният ускорител търси точка на контакт между движението и текста, където всяко от тях има единствената цел на собственото си представяне пред публика. Атомите, подложени на различни силови полета, се прекомбинират в молекули, които се ускоряват и разтварят под вниманието на зрителя. Органична химия. Чрез изследването на нашето преживяване на времето, повлияно от вниманието, се опитваме да опишем, изследваме и манипулираме взаимодействието на различните вълни от енергия, звук и внимание. В този опит да разберем физическите закони на нашето присъствие един с друг, Relative collider поставя под съмнение това, което се обменя, създава и разрушава в акта на наблюдение.
Избери:

В момента няма билети в продажба.

Relative Collider работи върху физиката на вниманието. Да сме осъзнати един за друг – това е всичко, което можем да направим. Релативният ускорител търси точка на контакт между движението и текста, където всяко от тях има единствената цел на собственото си представяне пред публика. Атомите, подложени на различни силови полета, се прекомбинират в молекули, които се ускоряват и разтварят под вниманието на зрителя. Органична химия. Чрез изследването на нашето преживяване на времето, повлияно от вниманието, се опитваме да опишем, изследваме и манипулираме взаимодействието на различните вълни от енергия, звук и внимание. В този опит да разберем физическите закони на нашето присъствие един с друг, Relative collider поставя под съмнение това, което се обменя, създава и разрушава в акта на наблюдение.