ПРЕВОД ПО МИКРОСМЕТКА
   
 

От тук може да превеждате пари на всеки регистриран клиент в ePay.bg или да заредите микросметката си. Просто въведете e-mail на получателя и желаната сума ще бъде преведена по неговата Микросметка.

За да ползвате услугата, е необходимо поне една от страните при превода (наредителят и/или получателят) да се идентифицира.

Идентификацията на наредителя се извършва чрез въвеждане на идентификационен код. Как да получа идентификационен код?

Идентификацията на получателя се определя от неговото потребителско ниво в системата ePay.bg, като се допуска преминаване към по-високо ниво.

Лимити при извършване на преводи по Микросметка:  
  Наредител без идентификационен код Наредител с идентификационен код
Получател с потребителско ниво 1 - нов клиент Не се допуска превод Лимити за получаване на суми:
Дневен 200 лв,
Седмичен* 300 лв.,
Месечен* 300 лв.
Получател с потребителско ниво 2 – познат клиент Не се допуска превод Лимити за получаване на суми:
Дневен 300 лв.,
Седмичен* 500 лв.,
Месечен* 500 лв.
Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент Месечен лимит 300 лв. Няма лимити

*Седмичен лимит – от понеделник до понеделник, месечен – от 1-во число на месеца до 1-во число на следващия месец.


Сигурността на плащането с вашата кредитна карта е осигурена от системата Verified by VISA и MasterCard Secure Code - официално приета технология за сигурни on-line плащания на VISA и MasterCard, която гарантира, че информацията за вашата карта е защитена.

Цялата информация, която обменяте с ePay.bg се криптира според най-строгите изисквания на индустриалните криптографски стандарти, които се прилагат за on-line плащания.

ePay.bg е сертифициран от VISA и MasterCard доставчик на платежни услуги (Level 1 Service Provider).

 

Колко струва превода? - 2.9% от сумата

Примери:  
Сума Такса
100.00 BGN 2.90 BGN
500.00 BGN 14.50 BGN