Условия за ползване


Поръчка на електронни билети:

  1. В сайта на ePay.bg може да поръчате билети за избрани от Вас събития
  2. Избират се билети – брой, вид и др.
  3. Въвежда се име на билетопритежателя, ако се изисква.
  4. Въвежда се e-mail, на който ще получите разписка за платен електронен билет, след успешно извършено плащане.
  5. След потвърждение на поръчката, ще получите инструкции с начините и срок за плащане.

След потвърждение на поръчката, билетите се резервират за определен срок, в който може да извършите плащане. След изтичане на срока за плащане, резервацията автоматично се анулира. Възможно е ограничение на броя билети, които може да поръчате за определено събитие. Максималният брой ще бъде указан в информацията за събитието на ePay.bg

Методи за плащане

- С банкова карта или Микросметка чрез Интернет в системата ePay.bg
- В брой, в офисите на Изипей АД. Списък с офисите в цялата страна е публикуван на следния адрес: https://www.easypay.bg/site/?p=offices
- С дебитни и кредитни карти, издадени от български банки на банкомат, чрез услугата B-Pay като използвате автоматично генериран10-цифрен код за плащане,

Разписка за платен билет

Разписката за плащане се използва за достъп до събитието вместо билет, освен ако друго не е посочено в информацията за събитието на ePay.bg
Разписката за извършено плащане ще получите на въведения от Вас еmail при извършване на поръчката.
Потребителят е длъжен да пази разписката за плащане на билета от копиране и неправомерно използване от други лица. Непозволено дублиране ще направи разписката за платен билет невалидна за достъп до събитието.

Когато при поръчка се изисква въвеждане на име на билетопритежателя, разписката за неговото плащане е валидна за достъп до събитието само при представяне на документ за самоличност. Името, посочено в разписката за платен билет, трябва да съответства на името в документа за самоличност. В противен случай, може да ви бъде отказан достъп до събитието, за което сте закупили билети. Когато организаторът на събитието предлага билети с отстъпка за студенти или ученици, разписката за платен билет с отстъпка може да се използва за достъп до събитието само при представяне на съответния документ - студентска книжка или ученическа книжка (бележник).

Връщане на суми за платени билети

Плащане за билети не се анулира и съответно закупените билети не се връщат и не се заменят, освен ако събитието не се състои, бъде отменено или се промени датата, часа, населеното място за провеждането му или в случай на промяна на някой от основните изпълнители (не се отнася за изпълнители във фестивали). При отмяна или отлагане на събитието възстановяването на стойността на закупените билети се извършва по предварително обявени в сайта ePay.bg начин и срокове, съгласувани с организатора на събитието. При промяна на дата, час, място на събитието или участващ изпълнител, възстановяването на стойността на платен билет се извършва след подаване на заявка, не по-късно от един работен ден преди датата на събитието, в офиса на Изипей АД, в който е извършено плащането или на е-mailoffice@epay.bg, когато плащането е извършено с банкова карта.

Евентуални разходи на потребителите за транспорт, хотел и др. не се възстановяват.
Цялата отговорност за възстановяване на стойността на закупените билети е на организатора на събитието.
Не се възстановяват суми в случай на загубени разписки за платени билети.

...