kathelp


      Ако се затруднявате с попълването на фиша кликнете върху картинката и следвайте номерацията с мишката.
1. Тип глоба
2. Сума
Такса (в зависимост от картата)
от 0.00 до 0.00
Общо сума + такса
от 0.00 до 0.00
3. Град издател
4. Номер на документа
5. Дата на документа
6. Име на задълженото лице
7. ЕГН на задълженото лице
Номер на картата vm
Валидна до:
Код за верификация
hide ?
Име на картодържателя
( както е изписано на картата )
Държава
Населено място
Пощенски код
Адрес
Електронна поща


 
 
вид на глобата
сума
Град издател
Номер
дата
име
ЕГН