ePay.bg приема карти, издадени от следните банки на територията на България:

ТОКУДА Банк
ТОКУДА Банк
тел.: (02) 9370030
Общинска Банка
Общинска Банка
тел.: (02) 9356542
Райфайзенбанк България
Райфайзенбанк
тел.: (02) 91985101
ТБ Алианц България
ТБ Алианц България
тел.: (02) 92154 14

ТБ Инвестбанк
тел.:(02) 8186159
SG Експресбанк
SG Експресбанк
тел.: 0800 18888
Търговска банка Д
Търговска банка Д
тел.: (02) 46 41 171
Булбанк
УниКредит Булбанк
тел.: (02) 9232111
Пощенска банка
Пощенска банка
тел.: 0800 18 000
БНП Париба
БНП Париба България
тел.: (02) 9218640
Банка ДСК
Банка ДСК
тел.: 0700 10375
Тексим Банк
Тексим Банк
тел.: (02) 903 5700
Ти Би Ай Банк
TBI Bank
тел.: (02) 8163900
Зираат Банк
Зираат Банк
тел.: (02) 980 64 76