Микросметка

МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Може да я използвате, както за плащане, така и за получаване на преводи.

Потребителски нива и лимити за операции с Микросметки

Потребителско ниво
Потребител ниво I
Има Микросметка
Получаване на пари по Микросметка
Дневен - 200.00 лв.
Седмичен* - 300.00 лв.
Месечен* - 300.00 лв.
Изпращане и теглене на пари от Микросметка
Дневен - 200.00 лв.
Седмичен* - 300.00 лв.
Месечен* - 300.00 лв.
Потребителско ниво
Потребител ниво II
Има Микросметка и регистрирана банкова карта,
с която са платени поне 5 битови сметки чрез ePay.bg.
Получаване на пари по Микросметка
Дневен - 300.00 лв.
Седмичен* - 500.00 лв.
Месечен* - 500.00 лв.
Изпращане и теглене на пари от Микросметка
Дневен - 300.00 лв.
Седмичен* - 500.00 лв.
Месечен* - 500.00 лв.
Потребителско ниво
Потребител ниво III
Има Микросметката и IBAN към нея.
Идентификация в офис на Изипей АД или чрез КЕП.
Получаване на пари по Микросметка
Месечен - 500.00 лв. за превод от друга Микросметка или с карта
Изпращане и теглене на пари от Микросметка
Няма лимити

*Седмичен лимит - от понеделник до понеделник, месечен лимит - от 1-во число на месеца до 1-во число на следващия месец.

Потребител ниво I

Достъпни услуги в ePay.bg:

 • Плащане на битови сметки, данъци и такси.
 • Паричен превод към други лица.
 • Пазаруване при търговци, включени в ePay.bg
 • Превод по банкова сметка.
 • Зареждане на Микросметката с банкова карта - от банкомат и в брой - на гише на Easypay.

Потребител ниво II

Достъпни услуги в ePay.bg:

Всички услуги, които ползват потребителите от ниво I.

Какви са предимствата спрямо ниво I?

 • По-високи лимити при изпращане и получаване на пари по Микросметка;

Как да стана потребител ниво II?

Необходимо е да регистрирате банкова карта, с която да заплатите най-малко 5 битови сметки през системата.

Потребител ниво III

Достъпни услуги в ePay.bg:

Използвате всички услуги, предлагани от ePay.bg.

Какви са предимствата на ниво III?

 • Получавате IBAN на Микросметката. Можете да зареждате средства по Микросметката си с банков превод, като посочите IBAN на Микросметката.
 • Може да зареждате Микросметката си с банкова карта чрез еPay.bg или чрез превод с Микросметка - до 500 лв. на месец.

Как да стана потребител ниво III?

Регистрирайте персонален сертификат за достъп до профила си в еPay.bg, издаден от една от следните организации: „Инфонотари" ЕАД, "БОРИКА" АД, Информационно обслужване АД или

или

Посетете офис на Easypay или офис на банките-партньори на "Изипей" АД (ЦКБ и ПИБ), за да се идентифицирате като представите следните документи:

 • Документ за самоличност, копие от който ще бъде съхранен при „Изипей“ АД и попълнена и подписана декларация по чл 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП. Декларацията може да изтеглите от тук или да попълните на касата.

За юридически лица:

 • Документ за самоличност на представляващите дружеството; копие от които ще бъдат съхранени при „Изипей“ АД;
 • Декларация за действителен собственик по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП – декларацията се попълва и подписва от представляващ юридическото лице. Може да изтеглите декларацията от тук.
 • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (за видна политическа личност) - декларацията се подписва от всеки представляващ юридическото лице и от всеки действителен собственик, ако е различен от представляващите. Може да изтеглите декларацията от тук.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията - в оригинал и копие на документа, което ще бъде съхранено при Изипей АД;
 • Лицата, които подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ, представят в оригинал и копие следните документи: Актуален учредителен акт/устав, Справка от регистър Булстат или карта за идентификация - предоставените копия на документи ще бъдат съхранени при Изипей АД