Микросметка

МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Може да я използвате, както за плащане, така и за получаване на преводи.

 

Потребителски нива и лимити за операции с Микросметки

Потребителско ниво   Лимити за транзакции с Mикросметка
    Получаване на пари по Микросметка   Изпращане и теглене на пари от Микросметка
Потребител ниво I
Има Микросметка
  Дневен - 200.00 лв.
Седмичен* - 300.00 лв.
Месечен* - 300.00 лв.
  Дневен - 200.00 лв.
Седмичен* - 300.00 лв.
Месечен* - 300.00 лв.
Потребител ниво II
Има Микросметка и регистрирана банкова карта,
с която са платени поне 5 битови сметки чрез ePay.bg.
  Дневен - 300.00 лв.
Седмичен* - 500.00 лв.
Месечен* - 500.00 лв.
  Дневен - 300.00 лв.
Седмичен* - 500.00 лв.
Месечен* - 500.00 лв.
Потребител ниво III
Има Микросметката и IBAN към нея.
Идентификация в офис на Изипей АД или чрез КЕП.
  Няма лимити   Няма лимити

*Седмичен лимит - от понеделник до понеделник, месечен лимит - от 1-во число на месеца до 1-во число на следващия месец.

 

Потребител ниво I

Достъпни услуги в ePay.bg:

 • Плащане на битови сметки, данъци и такси;
 • Паричен превод към други лица;
 • Получаване на средства по Вашата Микросметка;
 • Пазаруване при търговци, включени в ePay.bg;
 • Превод по банкова сметка;
 • Зареждане на Микросметката с банкова карта - от банкомат или от ePay.bg и в брой - на гише на Easypay.

Потребител ниво II

Достъпни услуги в ePay.bg:

Всички услуги, които ползват потребителите от ниво I.

Какви са предимствата спрямо ниво I?

 • По-високи лимити при изпращане и получаване на пари по Микросметка;
 • По-ниски такси при извършване на банкови преводи с Микросметка.

Как да стана потребител ниво II?

Необходимо е да регистрирате банкова карта, с която да заплатите най-малко 5 битови сметки през системата.

Потребител ниво III

Достъпни услуги в ePay.bg:

Използвате всички услуги, предлагани от ePay.bg без ограничения.

Какви са предимствата на ниво III?

 • Получавате IBAN на Микросметката. Можете да зареждате средства по Микросметката си с банков превод, като посочите IBAN на Микросметката.
 • Нямате лимити при ползване на Микросметката си.
 • Най-ниски такси при извършване на банкови преводи с Микросметка.

Как да стана потребител ниво III?

Регистрирайте персонален сертификат за достъп до профила си в еPay.bg, издаден от една от следните организации: „Инфонотари" ЕАД, "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД, Информационно обслужване АД, Спектър АД или

Посетете офис на Easypay или офис на банките-партньори на "Изипей" АД (ЦКБ и ПИБ), за да се идентифицирате като представите следните документи:

 • Документ за самоличност, копие от който ще бъде съхранен при „Изипей“ АД.

За юридически лица:

 • Документ за самоличност на представляващите дружеството; копие от които ще бъдат съхранени при „Изипей“ АД;
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията;
 • Лицата, които подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ, представят копие от картата за идентификация;

* В офис на Easypay идентификацията на потребител се таксува с 1 лв.