Помощ

Какви услуги предлага ePay.bg?

Чрез ePay.bg можете да извършвате плащания, както и да получават пари чрез Интернет. След регистрация в системата ще имате възможност да плащате с Вашата банкова карта или с Вашата микросметка, като за всяко операция ePay.bg уведомява получателите за постъпилото от Вас плащане.

Как да се регистрирам в ePay.bg?

Регистрацията в системата е он-лайн и отнема не повече от 5 минути. От страницата на ePay.bg изберете "Регистрация" и следвайте инструкциите .

Каква лична информация трябва да предоставя при регистрация в ePay.bg?

При регистрация в ePay.bg клиентът предоставя задължително име (поне собствено и фамилно), ЕГН, e-mail, адрес и телфонен номер.

Как ePay.bg използва личната информация?

Данните, които посочвате, ще бъдат използвани от ePay.bg единствено за нуждите на платежните процеси, които ще изпълнявате в системата. Важно! Изискваната по-горе регистрационна информация служи за идентификация на клиента в системата. При възникнал спор клиентът няма да може да докаже своята идентичност, ако въведените по-горе данни не отговарят точно на представени от него официални документи.

Как да закрия профила си в ePay.bg?

За да прекратите регистрацията си в системата, е необходимо да се свържете с оператор на ePay.bg.

Какво е Микросметка?

В ePay.bg можете да плащате с дебитни карти, издадени от банките, включени в системата. Списък на банките можете да видите в меню "Банки" на главната страница на системата. Притежателите на международни кредитни карти MasterCard и Visa могат да пазаруват от електронните магазини на търговците, регистрирани в системата, които приемат плащане с кредитни карти. Всеки търговец посочва на сайта си какъв тип карти приема за разплащане.