Плащане на
банкомат

B-Pay - Плащане с банкови карти на банкомат.

Какви сметки може да платите?

  • Ток, вода, парно, газ
  • Интернет
  • Вноска по кредитни карти
  • Ваучери за колективно пазаруване
  • GSM ваучери
  • Други

Как да платите на банкомат?

Може да платите  на банкомати с активна услуга B-Pay.

Необходимо е да знаете B-Pay кода на дружеството, към което ще плащате. За плащане с PayFly код въведете 60000.


От главното меню на банкомата изберете:
Други услуги > B-Pay

Въведете Вашия
абонатен номер/ ЕГН / PayFly код.

Показва се информация с името на дружеството и дължима сума. Плащането се потвърждава с ПИН код на картата.

Резултатът от плащането – успешно или неуспешно автоматично се изпраща към системата на дружеството. Компаниите отчитат автоматично всяко Ваше плащане и не изискват документ за доказване на плащането.