Квалифициран
електронен
подпис

ePay.bg предлага лесен и удобен начин да удостоверите Вашата самоличност онлайн.

Регистриране на Квалифициран електронен подпис за достъп до ePay.bg ви дава допълнителна сигурност при плащане и безплатна застраховка в ePay.bg. Ще можете да ползвате всички услуги, предлагани в ePay.bg като клиент с най-високото потребителско ниво. Ще получите IBAN номер към Вашата Микросметка, която може да използвате за получаване и за нареждане на преводи.

Може да регистрирате своя Квалифициран електронен подпис след вход в профила си в ePay тук

В ePay.bg се приемат удостоверения за квалифициран електронен подпис от следните доставчици:

Влезте във вашия профил.


Ако нямате регистрация, регистрирайте се безплатно и лесно.

Регистрация в ePay.bg