Начало
Вход Вход   
  English English  

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ (FAQ) - КЛИЕНТИ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Категория "Регистрация и вход в системата"

1. Какви услуги предлага ePay.bg?

Чрез ePay.bg можете да извършвате плащания, както и да получават пари чрез Интернет. След регистрация в системата ще имате възможност да плащате с Вашата банкова карта или с Вашата микросметка, като за всяко операция ePay.bg уведомява получателите за постъпилото от Вас плащане.

В ePay.bg можете да:

 • пазарувате от електронните магазини на търговците, регистрирани в системата,
 • плащате битовите си сметки за ток, вода, телфон, GSM, кабелна телевизия и др.,
 • плащате данъци, осигуровки и такси,
 • извършвате банкови преводи по всяка левова сметка в българска банка,
 • прехвърляте средства към регистриран потребител на ePay.bg,
 • получавате пари по Вашата микросметка от друг потребител на системата.
 • проверявате в реално време наличността по Вашата микросметка и банкова карта в ePay.bg
 • заявите и получите банкова карта чрез Интернет
 • получите цифров сертификат от ePay.bg
 • получавате извлечение от Вашите банкови сметки в Интернет

2. Как да се регистрирам в ePay.bg?

Регистрацията в системата е он-лайн и отнема не повече от 5 минути. От страницата на ePay.bg изберете "Регистрация" и попълнете необходимите данни. На посочения от Вас e-mail ще получите инструкция за активиране на регистрацията.

3. Каква лична информация трябва да предоставя при регистрация в ePay.bg?

При регистрация в ePay.bg клиентът предоставя задължително име (собствено и фамилно), ЕГН, e-mail, адрес. Другите полета се попълват по желание на клиента. Данните, които посочвате, ще бъдат използвани от ePay.bg единствено за нуждите на платежните процеси, които ще изпълнявате в системата. Важно! Изискваната по-горе регистрационна информация служи за идентификация на клиента в системата. При възникнал спор клиентът няма да може да докаже своята идентичност, ако въведените по-горе данни не отговарят точно на представени от него официални документи. Някои процедури, като възстановяване на забравена парола и потребителско име за достъп до системата, изискват удостоверяване самоличността на клиента чрез представяне на документ за самоличност.

4. Колко на брой регистрации мога да имам в ePay.bg?

Всеки клиент може да има само една регистрация в ePay.bg с посочени ЕГН и e-mail адрес, които не са регистрирани от друг потребител на системата.

5. Нужно ли е да сключвам специален договор с Оператора на системата - Ипей АД?

С регистрацията си в ePay.bg клиентът декларира, че се е запознал и приема общите условия на Оператора на системата - Ипей АД. От момента на регистрацията се счита, че между страните (Оператора и клиента) съществува правно валиден договор, като изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

6. Видове потребителски нива в ePay.bg. Всеки потребител на системата има определено ниво на достъп до предлаганите услуги в ePay.bg. С първоначалната си регистрация в системата всеки клиент автоматично получава микросметка в ePay.bg и достъп до услугите от потребителско ниво 1.

i. Нов клиент - "потребителско ниво 1"

Клиентите от "потребителско ниво 1" имат регистрация в системата и микросметка, без IBAN номер на сметката. Клиентите от това ниво могат да регистрират банкова карта в своя потребителски профил и да извършват плащания както с микросметката си, така и с банковата си карта. Достъпни услуги в ePay.bg:

 • Превеждате суми от Вашата микросметка към друг потребител на системата.
 • Получавате средства от друг потребител на ePay.bg по Вашата микросметка.
 • Извършвате банкови преводи с вашата микросметка/ карта.
 • Плащате на регистрираните в системата търговци.
 • Зареждате микросметката си с банкова карта - от банкомат или от ePay.bg и в брой - на гише на Easypay. Виж категория "Плащане" - "Как да заредя микросметката си в ePay.bg?"

Имате лимити на всички операции с микросметката. Виж категория "Плащане" - "Има ли ограничения на сумата, която мога да получа или да изпратя от моята микросметка?" При използване на Вашата банкова карта нямате лимити на плащане.

ii. Познат клиент - "потребителско ниво 2"

Клиентите от "потребителско ниво 2" имат микросметка и регистрирана банкова карта, с която са заплатили най-малко 5 битови сметки през системата. Те могат да извършват плащания в ePay.bg както със своята микросметка, така и с банковата си карта.

Достъпни услуги в ePay.bg:

 • Превеждате суми от Вашата микросметка към друг потребител на системата.
 • Получавате средства от друг потребител на ePay.bg по Вашата микросметка.
 • Извършвате банкови преводи с вашата микросметка/ карта.
 • Плащате на регистрираните в ePay.bg търговци.
 • Зареждате микросметката си със суми до определен лимит от банкомат и в брой. Виж категория "Плащане" - "Как да заредя микросметката си в ePay.bg?"

Имате лимити на всички операции с микросметката. Виж категория "Плащане" - "Има ли ограничения на сумата, която мога да получа или да изпратя от моята микросметка?" При използване на Вашата банкова карта нямате лимити на плащане.

Предимства спрямо ниво "1":

 • По-високи лимити при изпращане и получаване на пари по микросметка.
 • По-ниски такси при извършване на банкови преводи с микросметка. Виж "Такси и лимити за операции с микросметка".

iii. Регистриран клиент - "потребителско ниво 3"

Клиентите от "потребителско ниво 3" имат микросметка и са се идентифицирали в ePay.bg чрез Квалифициран електронен подпис, в офис на ePay.bg или Easypay. Клиентите от това ниво могат да плащат с микросметка и/или с банкова карта, като регистрацията на карта не е задължителна.

Достъпни услуги в ePay.bg:

 • Използвате всички услуги, предлагани от ePay.bg без ограничения.
 • Зареждате микросметката си чрез всички възможни начини без лимит на превежданата сума.

Предимства спрямо ниво "2":

 • Получавате IBAN на микросметката. Можете да зареждате средства по микросметката си с банков превод, като посочите IBAN на микросметката в ePay.bg.
 • Нямате ограничение на сумите, които превеждате от или получавате по микросметката си.
 • Най-ниски такси при извършване на банкови преводи с микросметка. Виж "Такси и лимити за операции с микросметка".

7. Как да премина в по-високо потребителско ниво?

С регистрацията си в ePay.bg клиентът автоматично получава потребителско ниво "1" като "нов клиент" и служебна микросметка, без IBAN номер на сметката.

За да преминете към ниво "2" - "познат клиент", е необходимо да имате регистрирана банкова карта в своя потребителски профил, с която да платите поне 5 комунални сметки за ток, вода, телефон, парно и т.н през системата (плащането на предплатена услуга не се счита за плащане на комунална сметка).

Ниво "3" - "регистриран клиент" получават клиентите, които са се идентифицирали пред системата по един от следните начини:

 • Имат регистриран персонален сертификат за достъп до клиентския си профил в еPay.bg, издаден от една от следните организации: Инфонотари ЕАД, "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД, Информационно обслужване АД, Спектър АД.
 • Представили са документ за самоличност в офиса на ePay.bg или офис на Easypay или в офисите на банките-партньори на "Изипей" АД (ЦКБ и ПИБ).

* В офис на Easypay идентификацията на потребител се таксува с 1 лв.

8. За какво служи клиентският номер (КИН)?

Всеки потребител на системата получава уникален клиентски номер (КИН), който служи за идентификация на клиента в ePay.bg. Клиентският номер е публичен и се изисква при пазаруване от електронните магазини на регистрираните в ePay.bg търговци. Клиентският номер се използва и при извършване на превод към друг потребител на ePay.bg. Виж "Мога ли да получавам пари чрез системата ePay.bg?" и "Мога ли да превеждам пари на друг потребител на ePay.bg?"

9. Как мога да прекратя регистрацията си в системата?

За да прекратите регистрацията си в системата, е необходимо да се свържете с оператор на ePay.bg. Прекратяването на регистрацията се извършва при условие, че по микросметката на клиента няма налични средства. Ако разполагате със средства по Вашата микросметка и желаете да прекратите микросметката си в ePay.bg. Виж категория "Плащания", "Как мога да изтегля пари от моята микросметка?

10. Не мога да вляза в потребителския си профил.

Уверете се, че въвеждате правилно потребителското си име и парола. Ако използвате и сертификат за достъп, проверете дали разполагате с него на компютъра, от който желаете да влезете в системата, както и валидността на сертификата. За повече информация се свържете с оператор на ePay.bg.

11. Забравих си потребителското име и паролата. Можете ли да ми ги изпратите по e-mail?

От съображения за сигурност, ePay.bg не изпраща по електронната поща потребителските имена и пароли на клиентите. За повече информация се свържете с оператор на ePay.bg.

12. Как да променя паролата за достъп до ePay.bg?

Отговор: Можете да смените паролата си за достъп, като въведете новата от меню "Лични данни" на Вашия профил в ePay.bg.

13. Мога ли да променя потребителското си име?

Отговор: Потребителското име не може да се променя. Можете да направите нова регистрация, като за целта валидната Ви регистрация трябва да бъде деактивирна.

14. Как да подновя изтекъл сертификат, издаден от ePay.bg?

Отговор: Подновяването на сертификат с изтекла валидност се извършва от меню "Сертификати" на главната страница на ePay.bg. Влезте с потребителско име и парола, изберете "Подновяване на сертификат" и следвайте инструкциите на системата. За успешното подновяване на изтекъл сертификат е необходимо да разполагате с него на компютъра си. Ако сте изгубили сертификата, се свържете с оператор на ePay.bg за допълнителна информация.

Категория "Потребителски настройки"

Системата Ви дава възможност да получавате уведомление по e-mail за всяко извършено плащане, за всеки извършен и получен превод в ePay.bg, както и за всяко ново задължение в ePay.bg. Можете да заявите желанието си да получавате уведомление на електронната си поща в меню "Настройки".

Категория "Плащания"

15. С какви карти мога да плащам в ePay.bg?

Отговор: В ePay.bg можете да плащате с дебитни карти, издадени от банките, включени в системата. Списък на банките можете да видите в меню "Банки" на главната страница на системата. Притежателите на международни кредитни карти MasterCard и Visa могат да пазаруват от електронните магазини на търговците, регистрирани в системата, които приемат плащане с кредитни карти. Всеки търговец посочва на сайта си какъв тип карти приема за разплащане.

16. Как да регистрирам банкова карта в ePay.bg?

Отговор: За да добавите банкова карта в клиентския си профил, влезте в ePay.bg и от меню "Карти и микросметки", изберете "Регистриране на банкова карта". Единствената информация, която трябва да попълните, е кратко име на картата, с което ще разпознавате тази карта от останалите, регистрирани в системата. Данни за картата, като номер и валидност, не се въвеждат в ePay.bg . След като изберете име на картата, ще получите цифров код с инструкция за активиране на регистрацията от банкомат. Валидността на този код е 48 ч. От менютата на банкомата изберете "Други услуги" - "B-pay", въведете код за регистрация 60006, след което въведете цифровия код за активация, получен от ePay.bg. Потвърдете плащането на таксата от 1.00 лв., за да приключите операцията. Ако откажете плащането на таксата, картата няма да бъде активирана за плащане в ePay.bg.След успешно активиране на регистрацията от банкомат, в списъка с платежните средства във Вашия клиентски профил автоматично ще бъде добавена информацията за Вашата карта.

17. Колко банкови карти мога да регистрирам в моя профил?

Отговор: Няма ограничения за броя банкови карти, които могат да бъдат регистрирани в един клиентски профил.

18. Как да подновя карта с изтекла валидност в ePay.bg?

Отговор: Подновяването на карта се извършва аналогично на регистрацията на нова карта в системата. Влезте в системата с потребителско име и парола и изберете "Карти и микросметки", "Регистриране на банкова карта" и добавете данните за новата си карта.

19. Какво е Микросметка?

Отговор: Микросметката в ePay.bg е електронно средство, както за плащане, така и за получаване на пари чрез Интернет. Микросметката не е банкова сметка и може да се използва само в ePay.bg. С регистрацията си в системата всеки клиент получава микросметка в ePay.bg, средствата по която могат да се използват за он-лайн плащания или да се прехвърлят по банкова сметка. С микросметката могат да се превеждат пари на друг клиент на ePay.bg. Системата позволява различни начини за превеждане на пари по микросметка. За повече информация вижте категория "Плащания" - "Как да захраня мкросметката си в ePay.bg". Наличните по микросметката пари могат да се изтеглят във всеки един момент, при спазване на изходящите лимити за съответното потребителско ниво. Виж категория "Плащания" - "Такси и лимити за операции с микросметка"

20. Как да заредя микросметката си в ePay?

Отговор: Вие или друго лице може да преведе пари по Вашата микросметка, като сумата не може да надвишава входящия лимит за операции с микросметка за Вашето потребителско ниво в ePay.bg. Начини на захранване на микросметка:

 • От Вашата банкова карта, регистрирана в ePay.bg, чрез меню Преводи", "Зареждане на микросметка" - "Ново зареждане".
 • От банкомат - с дебитна или кредитна карта чрез B-pay. От менютата на банкомата изберете "Други услуги" - "B-pay". Въведете код за зареждане на микросметка 15005 и на следващия екран ЕГН или Булстат на титуляра на микросметката. Въведете сумата, която желаете да преведете и потвърдете плащането с ПИН кода на картата. След потвърждение на транзакцията, микросметката ще бъде заредена с въведената сума.
 • Чрез банков превод. В платежното нареждане трябва да посочите IBAN номера на Вашата микросметка в ePay.bg. Този метод е достъпен само за потребителите от трето ниво - "регистриран клиент", тъй като те разполагат с IBAN номер на своята микросметка. Виж раздел "Регистрация и вход в системата" - "Видове потребителски нива в ePay.bg"
 • Вноска в брой, в офис на Easypay.
 • От друг клиент на ePay.bg, като посочи Вашия клиентски номер или e-mail, с който сте се регистрирали в системата.

ePay.bg ще Ви изпрати уведомление за превода по e-mail, ако сте посочили в личния си профил, че желаете да получавате известие за всеки превод. Виж категория "Потребителски настройки".

21. Мога ли да получавам пари чрез системата ePay.bg?

Отговор: Всеки регистриран клиент на системата може да получава средства по своята микросметка в ePay.bg по един от следните начини:

 • Чрез банков превод. При извършване на превода, наредителят трябва да посочи IBAN на микросметката ви в ePay.bg и Вашето име. Този начин е достъпен само за клиенти от "3 ниво - регистриран клиент".
 • Чрез паричен превод в брой, в офис на Easypay.
 • Чрез паричен превод от друг потребитeл на ePay.bg. Наредителят посочва Вашия клиентски номер (КИН) или e-mail от регистрацията ви в ePay.bg.

Получените по микросметката пари могат да се прехварлят по Вашата банкова карта или произволна сметка чрез меню "Преводи" -"Вносна бележка по банкова сметка", като въведете IBAN на сметката.

В зависимост от Вашето потребителско ниво в системата, можете да получавате суми до определен лимит. Виж "Има ли ограничения на сумата, която мога да получа или да изпратя от моята микросметка?"

22. Има ли ограничение на сумата, която мога да заредя по микросметката си?

Отговор: Да. Максималната сума, която можете да заредите по Вашата микросметка, се определя от Вашето потребителско ниво в ePay.bg. Лимитите важат както за зареждане на Вашата микросметка, така и за получаване на суми от друг потребител на системата. Виж "Има ли ограничения на сумата, която мога да получа или да изпратя от моята микросметка?"

23. Има ли ограничения на сумата, която мога да получа или да изпратя от моята микросметка?.

Отговор: Максималният размер на сумата, която можете да изпратите или да получите през ePay.bg, се определя от потребителското Ви ниво в ePay.bg.

Такси и лимити за операции с микросметка

24. Какви са лимитите при плащане с банкова карта?

Отговор: При извършване на операции с банкова карта, ePay.bg не налага ограничения. В системата важат лимитите за плащане на ПОС терминал, определени от банката-издател на картата.

25. Мога ли да превеждам пари на друг потребител на ePay.bg?

Отговор: Да, Вие можете да прехвърлите пари от Вашата микросметка или банкова карта по микросметката на друг регистриран потребител на системата, при условие че знаете неговия клиентски номер (КИН) или e-mail адрес, с който се е регистрирал в ePay.bg. Прехвърлянето на средства се извършва от меню "Преводи".

26. Мога ли да превеждам пари към лица, които нямат регистрация в ePay.bg?

Отговор: Да, Вие можете да преведете пари от Вашата банкова карта по банкова сметка на лица, които нямат регистрация в ePay.bg. За да извършите превода, е необходимо да имате регистрирана карта в системата и да разполагате с данните за IBAN и БИК на банковата сметката на получателя. Преводът се извършва от меню "Преводи" - "Вносна бележка по банкова сметка".

Системата Ви дава възможност да преведете пари и на лица, които нямат банкова сметка, като сумата се получава в брой, в офис на Easypay. Можете да наредите превода както от Вашата микросметка, така и от Вашата карта. Преводът се извършва от меню "Преводи". При получаване на сумата в офис на Easypay е необходимо получателят да представи документ за самоличност. Сумата се изплаща само при съвпадение на представените данни и посочената в превода информация за получателя - име и ЕГН.

27. Как мога да изтегля пари от моята микросметка?

Отговор: Може да изтеглите парите от микросметката си по всяко време, посредством един от изброените по-долу начини: * Чрез паричен превод. Посочената от Вас сума ще получите в офис на Easypay. Преводът се извършва от меню "Преводи". При получаване на сумата в офис на Easypay, е необходимо получателят да представи документ за самоличност. Сумата се изплаща само при съвпадение на представените данни и посочената в превода информация.* Чрез превод от Вашата микросметка по Вашата банкова карта. Услугата е достъпна от меню "Преводи".* Чрез превод от Вашата микросметка по банкова сметка. Услугата е достъпна от меню "Преводи", - "Вносна бележка по банкова сметка", като посочите IBAN номера на банковата сметка, по която желаете да преведете парите.

28. Как да изпратя искане за плащане към друг потребител на ePay.bg?

Отговор: Искане за паричен превод се извършва от съответната опция на меню "Преводи". Можете да изпратите искане само към клиент, който предварително се е съгласил да получава искане за плащане в ePay.bg. Информацията, която е необходима за изпращане на искането, е КИН или e-mail адрес, с който клиентът се е регистрирал в ePay.bg. "Позволяване на искане за паричен превод" от друг потребител на ePay.bg се извършва от "Настройки".

29. Как да откажа искане за плащане, изпратено от друг потребител на ePay.bg?

Отговор: В меню "Чакащи задължения" можете да откриете информацията за конкретното искане за плащане и от бутона за детайлен преглед да изберете "Отказване на искането".

30. Как да се откажа от получаването на искания за плащане от други потребители?

Отговор: В "Настройки" можете да разрешите опцията получаване на искане за плащане от друг потребител, като поставите отметка в полето. "Позволяване на искане за паричен превод". Съответно, за да забраните искане за превод, махнете отметка в това поле. Изключенията от зададеното в тази секция правило могат да бъдат изброени в списъка в меню "Преводи"- "Позволени/забранени потребители за искания за парични преводи".Ако получите искане заплащане от потребител, от който за в бъдеще не желаете да получавате искания, изберете "Забраняване на искане за превод" в детайлния преглед на искането, което сте получили.

31. Мога ли да анулирам плащане?

Отговор: След успешно потвърдено и приключило плащане, преводът не може да се анулира.

32. Как да разбера дали по моята микросметка са постъпили някакви средства?

Отговор: Справката за наличните средства по Вашата микросметка е достъпна от меню "Справки" - "Наличност па микросметка" , както и от меню "Всички движения в ePay.bg" - преводите обозначени като "приход".

30. Как да проверя плащанията, извършени през системата?

Отговор: Справката за извършени преводи през системата е достъпна от меню: "Справки". Справка за всички приходи и разходи по вашата микросметка, както и всички плащания с банковата Ви карта е достъпна от меню "Справки" - "Всички движения в ePay.bg". Клиентите могат да конфигурират справката по свой избор, чрез опцията "Избор на поле за бърз филтър". Изберете критерий, по който да бъде организирано търсенето. Напр., ако искате да видите данните от съответната справка, подредени по дата, заредете функцията "Избор на поле за бързо търсене" и изберете полето "дата". Ако желаете да видите справката само за определена дата, въведете в полето "филтър", датата, за която желаете да получите справка.

"Разширено филтриране" е функция, която предлага възможност за организация на търсенето в справочния списък по няколко критерияедновременно. Напр. , ако желаете да видите всички движения, които саизвършени на определена дата и са с описание "Такса" , можете дазададете двата критерия в съответните полета и да получите справка заинтересуващите Ви движения.

Категория "Такси и комисиони"

31. Колко ще ми струва да се регистрирам в ePay.bg и да регистрирам банкова карта и микросметка?

Отговор: Регистрацията и откриването на микросметка в ePay.bg е безплатна за физически лица. При всяка регистрация на карта от банкомат, се удържа такса от 1.00 лв. от картата.

32. Колко ще ми струва захранването на моята микросметка в ePay.bg?

Отговор: Такси, удържани от ePay.bg за захранване на микросметка.
За захранването на микросметка с банкова карта, банката-издател на картата ще Ви таксува съобразно тарифата си за операции на ПОС терминал /или на банкомат/.
Ако зареждате сметката си в ePay.bg чрез банков превод, банката, която ще извърши превода, може да Ви удържи такса за съответната операция.
При захранване в брой, на гише на Easypay, таксата се определя от размера на внасяната сума, съобразно тарифата на Easypay.

33. Каква е таксата за извършване и получаване на паричен превод чрез микросметка?

Отговор: Прехвърлянето на суми от Вашата микросметка по друга микросметка, както и получаването на средства по микросметката Ви е напълно безплатно. За прехвърлянето на средства от Вашата микросметка по банкова сметка/ карта, таксата към системата се определя в съответствие с потребителското ниво на клиента в ePay.bg.Допълнителна информация за таксите

34. Каква е таксата на ePay.bg за плащане с банкова карта.

Отговор: Инфорамация за таксите при плащане с банкови карти през системата можете да получите от “Тарифа за таксите за предлаганите услуги в ePay.bg

Категория "Сигурност на системата"

35. Как се осигурява сигурността на предаваната информация?

Отговор: Сигурността на Вашите лични данни и цялата информация, свързана с плащането през системата, се осигурява чрез използването на SSL протокол с 128 битова криптирана връзка между браузера на клиента и сървъра на ePay.bg. В момента в който влезете в режим на SSL, на най-долния ред на браузера се появява знак / жълт ключ при Netscape Navigator: или жълт катинар при Microsoft Internet Explorer/, чрез който можете да получите информация за сертификата на сървъра и за режима на криптация /шифриране/ на данните, които се обменят с клиента.

Достъпът до Вашия клиентски профил и съответната лична и финансова информация се осъществява след въвеждане на потребителско име, парола и опционално сертификат. Паролата служи за представяне на клиента пред системата. След като тя е въведена коректно, системата счита, че всички нареждания отправени към нея са от името и със знанието на клиента. По тази причина е много важно клиентът да пази в тайна своята парола. Ако имате съмнение, че Вашата парола е станала известна на друго лице, можете да я промените по всяко време, след вход в системата.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits