Начало
Вход Вход   
  English English  

Потребителски нива и лимити за операции с микросметки

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.
** IBAN на МИКРОСМЕТКА се предоставя от ЦКБ София.

Посочените лимити важат само за транзакции с микросметки!

  Потребителско ниво   Лимити за транзакции с Mикросметка  
    Получаване на пари
  по Микросметка
  Изпращане и теглене
  на пари от Микросметка
  Потребителско ниво 1
  Нов клиент - има Микросметка,
  без IBAN на сметката
  Дневен - 200.00 лв.
  Седмичен* - 300.00 лв.
  Месечен* - 300.00 лв.
  Дневен - 200.00 лв.
  Седмичен* - 300.00 лв.
  Месечен* - 300.00 лв.
  Потребителско ниво 2
  Познат клиент - има Микросметка,
  без IBAN на сметката
  Дневен - 300.00 лв.
  Седмичен* - 500.00 лв.
  Месечен* - 500.00 лв.
  Дневен - 300.00 лв.
  Седмичен* - 500.00 лв.
  Месечен* - 500.00 лв.
  Потребителско ниво 3
  Регистриран клиент - има Микросметка,
  IBAN на сметката, регистрирана карта (опционално)
  Няма лимити   Няма лимити

*Седмичен лимит - от понеделник до понеделник, месечен лимит - от 1-во число на месеца до 1-во число на следващия месец.

Всеки потребител на системата има определено ниво на достъп до предлаганите услуги в ePay.bg. С първоначалната си регистрация в системата всеки клиент автоматично получава Микросметка в ePay.bg и достъп до услугите от потребителско ниво 1.

Нов клиент - "потребителско ниво 1"

Клиентите от "потребителско ниво 1" имат регистрация в системата и Микросметка, без IBAN номер на сметката. Клиентите от това ниво могат да регистрират банкова карта в своя потребителски профил и да извършват плащания както с Микросметката си, така и с банковата си карта. Достъпни услуги в ePay.bg:

 • Превеждате суми от Вашата Микросметка към друг потребител на системата.
 • Получавате средства от друг потребител на ePay.bg по Вашата Микросметка.
 • Извършвате банкови преводи с вашата Микросметка/ карта.
 • Плащате на регистрираните в системата търговци.
 • Зареждате Микросметката си с банкова карта - от банкомат или от ePay.bg и в брой - на гише на Easypay. Виж категория "Плащане" - "Как да заредя Микросметката си в ePay.bg?"

Имате лимити на всички операции с Микросметката. Виж категория "Плащане" - "Има ли ограничения на сумата, която мога да получа или да изпратя от моята Микросметка?" При използване на Вашата банкова карта нямате лимити на плащане.

Познат клиент - "потребителско ниво 2"

Клиентите от "потребителско ниво 2" имат Микросметка и регистрирана банкова карта, с която са заплатили най-малко 5 битови сметки през системата. Те могат да извършват плащания в ePay.bg както със своята Микросметка, така и с банковата си карта.

Достъпни услуги в ePay.bg:

 • Превеждате суми от Вашата Микросметка към друг потребител на системата.
 • Получавате средства от друг потребител на ePay.bg по Вашата Микросметка.
 • Извършвате банкови преводи с вашата Микросметка/ карта.
 • Плащате на регистрираните в ePay.bg търговци.
 • Зареждате Микросметката си със суми до определен лимит от банкомат и в брой. Виж категория "Плащане" - "Как да заредя Микросметката си в ePay.bg?"

Имате лимити на всички операции с Микросметката. Виж категория "Плащане" - "Има ли ограничения на сумата, която мога да получа или да изпратя от моята Микросметка?" При използване на Вашата банкова карта нямате лимити на плащане.

Предимства спрямо ниво "1":

 • По-високи лимити при изпращане и получаване на пари по Микросметка.
 • По-ниски такси при извършване на банкови преводи с Микросметка. Виж "Такси и лимити за операции с Микросметка".

Регистриран клиент - "потребителско ниво 3"

Клиентите от "потребителско ниво 3" имат Микросметка и са се идентифицирали в ePay.bg чрез Квалифициран електронен подпис, в офис на ePay.bg или Easypay. Клиентите от това ниво могат да плащат с Микросметка и/или с банкова карта, като регистрацията на карта не е задължителна.

Достъпни услуги в ePay.bg:

 • Използвате всички услуги, предлагани от ePay.bg без ограничения.
 • Зареждате Микросметката си чрез всички възможни начини без лимит на превежданата сума.

Предимства спрямо ниво "2":

 • Получавате IBAN на Микросметката. Можете да зареждате средства по Микросметката си с банков превод, като посочите IBAN на Микросметката в ePay.bg.
 • Нямате ограничение на сумите, които превеждате от или получавате по Микросметката си.
 • Най-ниски такси при извършване на банкови преводи с Микросметка. Виж "Такси и лимити за операции с Микросметка".

Как да премина в по-високо потребителско ниво?

С регистрацията си в ePay.bg клиентът автоматично получава потребителско ниво "1" като "нов клиент" и служебна Микросметка, без IBAN номер на сметката.

За да преминете към ниво "2" - "познат клиент", е необходимо да имате регистрирана банкова карта в своя потребителски профил, с която да платите поне 5 комунални сметки за ток, вода, телефон, парно и т.н през системата (плащането на предплатена услуга не се счита за плащане на комунална сметка).

Ниво "3" - "Регистриран клиент" получават клиентите, които са се идентифицирали пред системата по един от следните начини:

 • Имат регистриран персонален сертификат за достъп до клиентския си профил в еPay.bg, издаден от една от следните организации: Инфонотари ЕАД, "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД, Информационно обслужване АД, Спектър АД.
 • Представили са документ за самоличност в офиса на ePay.bg или офис на Easypay или в офисите на банките-партньори на "Изипей" АД (ЦКБ и ПИБ), следните документи:

 • за физически лица:
  - Документ за самоличност;
 • за юридически лица:
  - Документ за самоличност на представляващите дружеството;
  - Лицата, които подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ, представят копие от картата за идентификация;
  - Удостоверение от Агенцията по вписванията.
* В офис на Easypay идентификацията на потребител се таксува с 1 лв.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits