Начало
Вход Вход   
  English English  

Плащане на битови сметки и плащане към уеб търговци

Базова такса

Плащане Такса Предстояща промяна
От Микросметка Без такса  
С карта Maestro , издадена от българска банка 0.47% от сумата, но не по-малко от 0,01 лв  
С карта Visa Electron/ V Pay, издадена от българска банка 0.65 % от сумата  
С карта Visa/ Diners Club/ American Express и Euroline American Express, издадена от българска банка 0.95 % от сумата  
С MasterCard, издадена от българска банка 1.20 % от сумата  
С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център 2.90 % от сумата  

Изключения от базовата такса при плащане на периодични битови сметки с карти на следните банки:

  

Издател на картата
БИН
/първите 6 цифри на картата/
Тип карта

Такса

БИН - 676058
Без такса
БИН - 516901
DebitБез такса
БИН - 483886
Без такса
БИН - 421634
Без такса
 0.6 % от сумата
БИН - 426082
БИН - 407810
Без такса
БИН - 487098
БИН - 487099
Без такса
БИН - 516868
БИН - 516869
DebitБез такса
 Без такса
 Без такса
БИН - 639450
Без такса
БИН - 516964
Debit0,09% от сумата
БИН - 516963
БИН - 526997
0,09% от сумата
БИН - 450494
БИН - 450495
БИН - 450497
0,09% от сумата
БИН - 676062
Без такса
БИН - 676068
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
БИН - 516976
Debit0.09 % от сумата
БИН - 676064
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
БИН - 488000
Без такса
БИН - 676059
Без такса
БИН - 670582
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
 Без такса
 0.95 % от сумата
БИН - 639163
Без такса
БИН - 432045
БИН - 407555
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
БИН - 676065
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.

Изключения от базовата такса при плащане към следните търговци и организации:

ТърговецПлащане

Такса

АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър)

От Микросметка1.2 % от сумата, минимум 0,24 лв.
С банкова карта1.2 % от сумата, минимум 0,24 лв.
+ базовата такса за съответната карта

Агенция по вписванията

От Микросметка1.2 % от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 3.00 лв.
С банкова карта1.2 % от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 3.00 лв.
+ базовата такса за съответната карта
За нерегистрирани
в ePay.bg карти
2.9 % от сумата
Местни данъци и таксиОт Микросметка0.30 лв. или 0.80 лв., когато се попълва вносна бележка
С банкова карта0.30 лв. или 0.80 лв., когато се попълва вносна бележка
+ базовата такса за съответната карта
Пловдивски университет, Русенски университет,
Софийски университет
От Микросметкадо 5.00лв. - без такса
над 5.00 лв. - 0,30 лв.
С банкова картадо 5.00лв. - без такса + базовата такса за съответната карта
над 5.00 лв. - 0,30 лв. + базовата такса за съответната карта
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация"
От Микросметка1.2 % от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 0.80 лв.
С банкова карта1.2 % от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 0.80 лв.
+ базовата такса за съответната карта
За нерегистрирани
в ePay.bg карти
2.9 % от сумата

Забележки:

  • Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.


* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits