Начало
Вход Вход   
  English English  

B-Pay - плащане на сметки на банкомат вече и с кредитни карти

Услугата B-Pay, разработена от фирма Датамакс АД и Борика ЕАД, осигурява възможност от банкомат да се плащат сметки и да се внасят суми авансово в полза на широк кръг търговски организации, общини, данъчни подразделения и митнически бюра.B-Pay банкомати, работещи с чип-карти

Предимството на услугата в сравнение с използваната до момента схема на плащане е, че могат да се ползват не само национални дебитни карти, но и международни дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro, издадени от български банки, които са включени в системата на B-Pay. В системата могат да се включат 100 000 търговци.

След въвеждането на новата услуга, практически се осигурява възможност всяка търговска или обществена организация с по-значителен платежен обем в страната да получава плащания с всички видове банкови карти чрез банкомат.

Списък на регистрираните в B-Pay търговци и съответните кодове за плащане

Процедурата за плащане чрез услугата е значително улеснена, като е необходимо клиентът да знае кода за B-Pay на търговеца, в полза на който желае да нареди плащане.

От главното меню на банкомата последователно се избира: Други услуги > B-Pay

Извежда се екран, на който клиентът въвежда кода за B-Pay на търговеца. Този код може да се получи от съответната организация или от телефоните изписани на екрана на банкомата.

На следващия екран се изисква въвеждане на допълнителна информация, с която търговецът идентифицира клиента в своята информационна система, напр. абонатен номер, ЕГН, номер на договор, персонален код и т.н.

След като клиентът въведе изискваните допълнителните данни, на екрана се извежда информация с името на търговеца, кратко описание на плащането, сумата, дължимата сума и наличността по сметка на клиента преди плащането. На този екран се потвърждава и плащането от страна на клиента, чрез въвеждане на ПИН код на картата.

В зависимост от резултата от плащането, Датамакс АД изпраща информацията до финансовата система на търговеца - съответно за успешна или неуспешна транзакция, която се отразява по сметката на клиента.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits