Начало
Вход Вход   
  English English  

Внимание! Уведомяваме Ви, че на 01 Юли 2013г. поддръжката на услугата ePayVoice ще бъде преустановена.

Регистрация и ползване на системата за телефонни плащания “ePayVoice”

ePayVoice осигурява възможност от стационарен цифров или мобилен телефон всеки да чуе задълженията си за ток, парно, вода, телефон, GSM и т.н. и да ги плати с банковата си карта.

За да използва услугата, клиентът прави първоначална регистрация в банката-издателка на неговата карта или на банкомат.

1. Регистрация в банката:

При регистрация в банката се попълва формуляр, в който се посочват данни за банковата карта на клиента, кои цифрови телефони ще използва, за да чува своите задължения и кои абонатни номера или телефони желае да плаща. Банката генерира 8-цифрен код за достъп, който клиентът въвежда на телефон 088 190006 или 190006 /vivatel/ за активиране на услугата и за получаване на индивидуален 4-цифрен потребителски код, който служи както за повишаване на сигурността, така и за използване на един цифров телефон от няколко потребителя.

2. Регистрация на банкомат:

Регистрация на банкомат

От меню “Други услуги”, “Плащане на сметки”, “ePayVoice” се избира “Регистрация”. Клиентът потвърждава желанието си със своя ПИН и на екрана на банкомата се извежда 8-цифрения код за достъп, който се отпечатва и на бележката от банкомата. Тази операция се таксува от Оператора съобразно неговата тарифа (към момента: 1 лв.). След като клиентът позвъни на 088 190010 или 190010 /vivatel/ за активиране на услугата, и въведе този код, системата му генерира 4-цифрен индивидуален потребителски код за достъп до системата. Телефонът, от който е извършена регистрацията, се фиксира към създадения код, като плащания могат да се извършват в бъдеще само от този телефон с верния код. Валидността на 8-цифрения код е 24 часа след получаването му от банкомата. Регистрацията на банкомат е възможна само ако клиентът ще се свързва със системата от GSM-апарат, независимо от кой мобилен оператор.

Ако при първоначалната регистрация на банкомат поради някаква причина не се разпечата бележката с 8–цифрения код за достъп или клиентът я загуби преди регистрацията на телефон 088 190010 или 190010 /vivatel/, то клиентът може безплатно от всеки друг банкомат да получи бележката за последния закупен от него 8-цифрен код. Това става от меню “Други услуги”, “Плащане на сметки”, “ePayVoice” – “Повторен печат”. Системата ще отпечата отново 8-цифрения код и телефона за регистрация.

Ако клиентът загуби 4-цифрения код след като се е регистрирал на банкомат, е достатъчно да въведе 8-цифрения код от първоначалната регистрация на телефон 088 190010 или 190010 /vivatel/, за да получи нов 4-цифрен код. В случай, че успешно се генерира нов 4-цифрен код, регистрираните абонатни номера на клиента се запазват.

Добавяне на абонатни номера

След успешното регистриране на клиента в системата той може да добавя нови абонатни или телефонни номера, които желае да заплаща, като позвъни на тел. 088 1900 или 190000 /vivatel/. След набиране на номера, следвайки указанията на системата, клиентът трябва да въведе своя 4-цифрен индивидуален код. След това той чува списък от търговци, регистрирани в системата, избира от списъка и въвежда двукратно абонатния си номер за дадения търговец. При необходимост за отделните търговци се изисква и допълнителна информация – пощенски код за “Електроразпределение”, уникалният индивидуален номер от фактурата на Мобилтел и т.н. При успешна регистрация новорегистрираната сметка ще е достъпна при следващото набиране на телефона за информация и плащане 088 1900, 190000 /vivatel/ или 02 9210808. Трябва да се има предвид, че информация по тази сметка ще се извлича след заплащане на годишната абонаментна такса.

Регистрация на допълнителни абонатни номера по телефон може да бъде извършена само, ако е налице писмено съгласие за това в банката или ако първоначалната регистрация на клиента е от банкомат и се използва мобилен (GSM) апарат.

.

Всички регистрирани абонатни номера, могат по-късно да бъдат изтрити, ако клиентът е извършил първоначалната регистрация на банкомат или в банката е дал съгласие за добавяне на абонатни номера по телефон. Клиентът набира телефон 088 190011 или 190011/vivatel/ (избира функция 2 – “Изтриване на абонатен номер”) и след въвеждане на 4-цифрения код за достъп избира от списък абонатните номера, които желае да изтрие.

Информация за задължения към търговци и плащането им през ePayVoice

Клиентът може да получи информация за дължимите от него суми по регистрирани услуги и да ги плати на тел. 088 1900, 190000 /vivatel/ или 02 9210808. За целта, клиентът следва указанията на системата и при поискване въвежда индивидуалния си 4-цифрен код (без да натиска други бутони, след набирането на цифрите). Клиентът чува всички сметки, които може да заплати и допълнителна информация за всички регистрирани сметки, които не са активни за плащане към момента на обаждането, както и причината за това – изтекъл срок за плащане, сметката вече е платена, грешен абонатен номер и т.н.

Изтичане на срока на валидност на картата

Ако клиентът е регистриран първоначално в банка, то подновяването на информацията за новата карта се извършва отново в банков клон или като клиентът получи 8-цифрен код за достъп в ePayVoice с новата карта от банкомат. Полученият 8-цифрен код се въвежда на телефон 088 190011, 190011 /vivatel/ или 02 9210811 (избира се функция 1 – “Подмяна на банкова карта”), въвежда се също и 4-цифреният код, който клиентът е получил след първоначалната си успешна регистрация. След потвърждение данните за банковата карта от първоначалната регистрация се заменят с тези за картата, с която е платен 8-цифреният код .

Ако клиентът е регистриран първоначално на банкомат, то за подновяване на информацията за регистрираната банкова карта е необходимо отново от банкомат, с новата карта, да се получи още един 8-цифрен код за достъп в ePayVoice. Полученият 8-цифрен код се въвежда на телефон 088 190011 или 190011 /vivatel/ (избира се функция 1 – “Подмяна на банкова карта”), въвежда се също и 4-цифреният код, който клиентът е получил след първоначалната си успешна регистрация. След потвърждение данните за банковата карта от първоначалната регистрация се заменят с тези за картата, с която е платен последния 8-цифрен код.

Прекратяване на регистрацията

Пълното прекратяване на регистрацията на клиента в ePayVoice се извършва по следния начин:

Ако клиентът е регистриран първоначално в банка, то прекратяването се извършва отново в банков клон.

Ако клиентът е регистриран първоначално на банкомат, то за прекратяване на регистрацията е необходимо да позвъни на телефон 088 190011 или 190011 /vivatel/ ( избира функция 3 – “Пълно прекратяване на регистрация в ePayVoice” ), след което въвежда своя 4-цифрен код от първоначалната регистрация и потвърждава окончателното деактивиране на регистрацията в ePayVoice.

Справка за извършени плащания

Автоматична справка за извършените през системата плащания, клиентът може да получи като позвъни на телефон 088 1900 или 190000 /vivatel/ и избере функция 2 – “Справки за извършени плащания на периодични сметки”, след въвеждане на 4-цифрения код за достъп до ePayVoice, клиентът избира месец, за който желае да получи справка за извършени от него плащания.

Телефонни номера за услуги в ePayVoice

  
 +------------------------------------------------------------------------------------------+
 |Телефон за информация за сметки и |Служи за получаване на  |   088 1900       |
 |за плащания.            |информация за задълженията|              |
 |                  |на клиента и плащането им.|   1900 00 /vivatel/   |
 |                  |             |              |
 |                  |             |   9210808        |
 |                  |             |              |
 |                  |             |              |
 +------------------------------------------------------------------------------------------+

  

 +------------------------------------------------------------------------------------------+
 |§     Първоначална еднократна  |Използва се еднократно за|   088 190006      |
 |регистрация в системата след    |получаване на 4-цифрения |              |
 |извършена регистрация в банката   |индивидуален код след  |   1900 06 /vivatel/   |
 |                  |извършена регистрация в |              |
 |                  |банката         |   9210806        |
 |------------------------------------+-------------------------+---------------------------|
 |§     Първоначална еднократна  |Използва се еднократно за|   088 190010      |
 |регистрация в системата след    |получаване на 4-цифрения |              |
 |извършена регистрация от банкомат  |индивидуален код след  |   1900 10 /vivatel/   |
 |                  |извършена регистрация от |              |
 |                  |банкомат         |   9210810        |
 |------------------------------------+-------------------------+---------------------------|
 |Телефон за подновяване на      |Използва се в случай, че |   088 1900       |
 |информацията за изтекла карта или  |клиентът желае да поднови|              |
 |прекратяване на регистрацията в   |информацията за своята  |   1900 00 /vivatel/   |
 |ePayVoice, извършена на банкомат.  |банкова карта, чийто срок|              |
 |                  |е изтекъл. Освен това от |   9210800        |
 |                  |този телефон може да се |              |
 |                  |прекрати окончателно   |              |
 |                  |регистрацията в     |              |
 |                  |ePayVoice.        |              |
 |------------------------------------+-------------------------+---------------------------|
 |Телефон за добавяне на нови абонатни|Служи за автоматично   |   088 1900       |
 |номера (без посещение в банката)  |добавяне на нови абонатни|              |
 |                  |номера, които клиентът  |   1900 00 /vivatel/   |
 |                  |желае да плаща – използва|              |
 |                  |се само в случай, че   |   9210800        |
 |                  |клиентът вече е     |              |
 |                  |регистриран в системата и|              |
 |                  |не желае да посещава   |              |
 |                  |банката за добавянето на |              |
 |                  |нов абонатен номер.   |              |
 |------------------------------------+-------------------------+---------------------------|
 |Телефон за справки за извършени   |Служи за получаването на |   088 1900       |
 |плащания              |автоматични справки за  |              |
 |                  |вече извършените     |   1900 00 /vivatel/   |
 |                  |плащания.        |              |
 |                  |             |   9210800        |
 |                  |             |              |
 |                  |             |              |
 |------------------------------------+-------------------------+---------------------------|
 |Телефон за зареждане на карти M-Tel |Служи за зареждане на  |   088 190019      |
 |Prima                |M-Tel Prima       |              |
 |------------------------------------+-------------------------+---------------------------|
 |Телефон за регистрация и плащане по |Служи за регистрация и  |   088 190041      |
 |Euroline кредитна карта       |погасително плащане по  |              |
 |                  |използвания кредитен  |   1900 41 /vivatel/   |
 |                  |лимит от Euroline    |              |
 |                  |кредитна карта.     |   9210841        |
 |------------------------------------+-------------------------+---------------------------|
 |Телефон за регистрация и плащане по |Служи за регистрация и  |   088 190042      |
 |AMEX кредитна карта, издадена от  |погасително плащане по  |              |
 |Пощенска банка           |използвания кредитен  |   1900 42 /vivatel/   |
 |                  |лимит от AMEX кредитна  |              |
 |                  |карта          |   9210842        |
 |------------------------------------+-------------------------+---------------------------|
 |Телефон за справка – наличност по  |Служи за получаване на  |   088 190091      |
 |карти                |информация за текущата  |              |
 |                  |наличност по       |   1900 91 /vivatel/   |
 |                  |регистрираните в     |              |
 |                  |системата банкови карти. |   9210891        |
 |------------------------------------+-------------------------+---------------------------|
 |Телефон за помощна информация    |Служи за получаване на  |   088 190099      |
 |                  |автоматична помощна   |              |
 |                  |информация за тарифата на|   1900 99 /vivatel/   |
 |                  |оператора, телефони за  |              |
 |                  |връзка с банките и др.  |   9210899        |
 +------------------------------------------------------------------------------------------+


Всички телефонни номера на еPayVoice са без никакво допълнително увеличение на телефонната услуга и се таксуват според стандартната тарифа на съответните оператори.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits