Начало
Вход Вход   
  English English  

Първоначална регистрация в система на НАП.
За да плащате данъците и осигуровките си чрез Интернет ви е необходима и още една регистрация — в сайта на приходната администрация. Регистрацията се извърша като попълните онлайн формуляра за регистрация на нов потребител.
При първоначалната регистрация в система на НАП се въвежда еднократно информация за типа данъкоплатец (физическо или юридическо лице), пълното наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице, ЕГН (само за физическите лица), ЕИК (попълва се от юридически лица и ЕТ), потребителско име и парола, валиден e–mail адрес и КИН (Клиентски Идентификационен Номер от системата ePay.bg).
Как става плащането на данъци през интернет–страницата на приходната администрация?
Посетете уеб-страницата на системата на НАП за on-line плащане на данъци и осигуровки.
След като потвърдите, че приемате условията, е необходимо да изберете вида на задължението, което желаете да заплатите. След потвърждение, избирате от списъка един или няколко данъка / осигуровки и въвеждате броя платежни документи за всеки от тях. Това е така, защото за всеки вид данък, такса, лихва, осигурителна вноска или друг вид документ се попълва отделен платежен документ.
Напр.: За да платите Данък Общ Доход.
Въведете вашите потребителско име и парола, с които сте се регистрирали в сайта на Национална агенция за приходите.
Изберете "Ново плащане" и се запознайте с Условията за ползване на услугата.
Изберете "Нареждане на плащане с дебитна карта".
Изберете "Републикански бюджет".
Изберете данъка от списъка и въведете броя платежни документи.
На следващата стъпка ще е необходимо за всеки един от данъците и осигуровките, които желаете да платите, да изберете териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите, към която ще бъдат преведени парите.
На следващата стъпка се визуализират платежните нареждания, като голяма част от информацията в тях е вече попълнена автоматично. Следвайте указанията за попълване.
За да се осъществи плащането по платежните нареждания, които сте попълнили, системата ви прехвърля към сайта на ePay.bg, където трябва да въведете потребителското си име и парола и да потвърдите заявките за плащане. Това е последната стъпка при плащане на данъчните или осигурителните ви задължения по Интернет.
Ще получите съобщение по електронната поща за извършените от вас плащания. Пазете това електронно съобщение.
Добре е да знаете, че плащането се счита за извършено в деня на заверяване на сметката на офиса или териториалната дирекция на НАП. Това е денят, в който изпратената от вас сума постъпи по сметката на приходната администрация.
Наредените от вас суми ще постъпят по сметките на приходната администрация не по–късно от 3 работни дни след датата, на която ePay.bg потвърди, че плащането е извършено. Затова не чакайте последния срок за плащане — възможно е парите ви да пристигнат след крайната дата.

 

  • Система на Националната Агенция за Приходите (НАП) за on-line плащане на данъци и осигуровки.
  • Плащате on-line през ePay.bg чрез дебитна карта и Микросметка.
  • Абсолютно всички видове плащания към бюджета, които се поддържат от системата на НАП.

Местни данъци и такси може да платите on-line от тук.
Система на НАП за on-line плащане на данъци и осигуровки.


***ЗАБЕЛЕЖКА***

От началото на 2006 г. обслужването на местните данъци и такси (данък сгради, такса смет, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество и т. н.) премина към общинските власти. Затова от системата „Плащане на данъци и осигуровки по интернет” е премахнат модулът за плащане на местни данъци и такси (МДТ). Те се плащат по банковите сметки, разкрити в съответната община или на каса в местните структури за обслужване на МДТ.

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits