Начало
Вход Вход   
  English English  

  • Вие или всеки друг може да преведете пари по вашата Микросметка* от банкомат с дебитна или кредитна карта чрез B-pay.
  • Как става това?
От менютата на банкомата изберете:
"Други услуги"
след това изберете:
"B-Pay"
В полето "Код на търговец" въведете:
15005
В полето "ЕГН/БУЛСТАТ" въведете:
ЕГН/БУЛСТАТ на титуляра на Микросметката*
Въведете желаната сума, с която ще заредите Микросметката*.
След потвърждаване на транзакцията Микросметката* ще бъде автоматично заредена с въведената сума.

 

  • Къде е най-близкият до вас банкомат /АТМ/ с активирана функция B-Pay?
    АТМ – локатор

 

  • По всяко време на денонощието може да преведете пари по вашата Микросметка*.
  • Не е нужно да регистрирате картата си за разплащания.
  • Може да преведете пари от дебитна или кредитна карта.


* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits