Начало
Вход Вход   
  English English  

Генериране и инсталиране на сертификат за вход в ePay.bg при Internet Explorer

Генерирането на сертификат може да бъде извършено след вход с потребителско име и парола от меню Сертификати от централната страница на системата.

При инсталация на сертификата в Internet Explorer, клиентът може да избере между няколко нива на сигурност или устройства, върху които да бъде генериран сертификата. В общия случай, когато сертификата се записва директно в браузера на клиента, препоръчваното ниво на сигурност е Софтуерна силна защита:

      

Всеки клиент може да генерира само по един сертификат, който е с валидност от от 10 (десет) години (3 650 дни). След изтичането на този период от време, сертификатът следва да бъде отстранен от системата. Този сертификат е уникален, той се регистрира към потребителския профил на притежателя си и не може да бъде използван от различен клиент за вход в неговия потребителски профил.

След генерирането на цифровия сертификат е необходимо той да бъде инсталиран в браузъра с натискане на бутон “Инсталиране”:

      

 • Изтекъл сертификат

В Internet Explorer валидността на сертификата се проверява от менюто Tools / Internet Options / Content / бутон Certificates / Personal / графа Expiration Date:

     

Ако датата, отбелязана в тази колонка е изтекла, сертификатът е с изтекла валидност. Клиентът трябва да отстрани своя сертификат от системата, чрез посещение на съответната страница в меню Сертификати.

Kлиентът следва да въведе потребителското си име и парола за вход в системата, след което да избере линка за подновяване на сертификат. На следващия екран се зарежда опция за генериране на нов сертификат:

      

Като слеваща стъпка е необходимо да бъде потвърдена инсталацията на новия сертификат в браузъра с натискане на бутона “Инсталиране”:

      

При подновяване на сертификат се генерира нов със стария публичен ключ. Поради тази причина, за да има възможост да поднови сертификата си, клиента трябва да разполага със стария си сертификат в браузъра, от който страртира процедурата.

*** Препоръчително е процедурата по отстраняване на сертификат през Internet Explorer да се започне от празен прозорец, за да се избегне вероятността в паметта на браузера вече да е въведен сертификат, който в последствие автоматично ще се прилага към всички страници, изискващи подобна идентификация.

*** Ако клиентът откаже тази възможност след заличаването на изтеклия сертификат, в последствие винаги може да се възползва от нея чрез менюто Сертификати от централната страница на системата ePay.bg

Експортиране и импортиране на сертификати

В случаите, когато клиентът е извършвал някаква намеса по своята операционна система или браузер – преинсталация или ъпгрейд, възможно е неговия сертификат за достъп към ePay.bg да претърпи изменения, в следствие на които системата да престане да го разпознава или в случаите на преинсталация – сертификатът изцяло да бъде изгубен. В тези случаи той вече не може да бъде открит в менюто Tools / Internet Options / Content / бутон Certificates / Personal на Internet Explorer, така че клиентът губи възможност за извършване на всякакви операции с него.

Препоръчително е преди всеки ъпгрейд или преинсталация на операционната система или браузера, клиентът да създава архивирано копие от своя сертификат, така че при необходимост в последствие това копие да бъде импортирано обратно в браузера и клиентът да не загуби възможностите си за работа с него.

Клиентът има възможност да създаде копие от своя сертификат за достъп до еPay.bg. Това копие може да бъде използвано както за да бъде пренесено на друг компютър, от който потребителя желае да има достъп до своята регистрация, така и за съхранение, в случай, че потребителят желае да извърши някакъв вид ъпгрейд или преинсталация на операционната система или браузера, които могат да доведат до повреда или загуба на оригиналното копие от сертификата.

 • Експортиране на сертификат

Създаването на копие от сертификат през Internet Explorer може да бъде извършено от менюто Tools / Internet Options / Content / бутон Certificates / Personal, бутон Export.

От съществено значение е клиентът, извършващ процедурата по експортирането, да отметне опцията Export the private key:

      

В противен случай създаденото копие ще съдържа само публичния ключ на сертификата и няма да може да бъде използвано за вход в еPay.bg, тъй като при обратното импортиране сертификатът няма да бъде записан в раздела Personal, където системата следва да го открива, а в Other People, от където няма да е достъпен за работа в ePay.bg.

Като следваща стъпка от експотрирането на сертификата е необходимо клеинта да постави отметка на опциите Include all certificates in the certification path if possible и Enable strong protection:

      

Паролата, с която се заключва сертификата на следващата стъпка от експортирането му ще е необходима при импортирането му в другия браузър:

      

На следващия екран е необходимо клиента да укаже мястото, на което да се запише експортираното копие и неговото име:

      

 • Импортиране на сертификат

Импортирането на сертификат от ePay.bg се извършва в Internet Explorer от менюто Tools / Internet Options / Content / бутон Certificates / Personal, бутон Import. Копието от сертификата се съхранява на определено от клиента място и представлява файл с разширение *.pfx. Този файл може да бъде копиран на различни външни носители, посредством които да бъде съхранен извън компютъра и транспортиран от притежателя си до други компютри, в случай, че той желае да инсталира този сертификат на различно място. Клиента посочва името и местоположението на архивното копие на сертификата, който желае да импортира в прозореца:

      

В случай, че клиентът желае от импортирания по подобен начин сертификат в последствие да може да създава нови копия, необходимо е в процеса на импортиране да отметне опцията Mark the private key as exportable:

      

В противен случай импортираното копие няма да подлежи на копиране. Паролата, която клиента въвежда на тази стъпка е тази, с която сертификата е защитен при експортирането му.

На последната стъпка от импортирането на сертификата клиента може да се увери, че той се записва на правилното място в браузъра:

      

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits