Начало
Вход Вход   
  English English  

Паричен превод чрез Easypay /теглене на пари в брой /

  Паричен превод чрез Easypay /теглене на пари в брой /  
 От Mикросметка*   такса на Easypay
  С карта Maestro, издадена от българска банка   0.47% от сумата, мин. 0,01 лв. + таксата на Easypay
  С карта Visa Electron/V PAY, издадена от българска банка   0.65 % + таксата на Easypay
  С карта MasterCard, издадена от българска банка   1.20 % + таксата на Easypay
  С карта Visa, Diners Club, American Express и Euroline American Express издадена от българска банка   0.95 % + таксата на Easypay
  С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка,
от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център
  такса на Easypay

Забележки:
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.


* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.
*Всички такси се плащат при потвърждаване на превода от наредителя. Получателят НЕ плаща такса при теглене на сумата.
* Изипей АД може да променя Тарифата за цените и таксите за предоставяните услуги, като промените се публикуват в интернет сайта на системата.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits