Предстоящи промени в тарифата

17.09.2021г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 17.11.2021 се променя таксата за превод по банкова сметка, когато сметката на получателя е в ЦКБ - новата такса е в размер на 0.80 лв.

25.06.2021г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 26.08.2021 г. отпадат договореностите с част от банките-издатели на карти за прилагане на преференциaлни такси при плащане на сметки в ePay.bg. В тази връзка, при плащания с всички банкови карти, издадени от ПроКредит Банк България, Алианц Банк България, Тексимбанк, Уникредит Булбанк, Токуда Банк, Интернешънъл Асет Банк и БНП Париба ще се прилага Основната Тарифа на Ипей АД за плащания на битови сметки и плащане към Интернет търговци. Всички плащания на битови сметки и към интернет търговци с Микросметка/ Easypay карта остават без такса за клиента.

Считано от 26.08.2021 г при извършване на кредитен превод по платежна сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги, за суми равни и над 100 000 лв. се дължи такса в размер на 12 лв.

Въвежда се такса за одиторска проверка, включително за потвърждение на салдо – 60 лв.

04.01.2018г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 05.03.2018г. се променя таксата за плащания и преводи с карти Visa Business, издадени от банки в България. Новата такса е в размер на 2.00% от сумата на плащането/превода.

17.01.2018г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 17.01.2018г. се намалява таксата за парични преводи с кредитни карти Visa и MasterCard, MasterCard Debit, Visa Debit / Visa Electron/ V Pay, издадени от банки в България. Новата такса е в размер на 0.5% от сумата на превода + таксата за банковия превод, съответно таксата на Easypay за изплащане на превода в брой, когато е приложимо.

15.03.2019г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 15.05.2019 г. се променя таксата за превод по банкова сметка с карти Maestro, издадени от банки в България. Новата такса е в размер на 0.47% от сумата на плащането + таксата за банковия превод. Променя се и таксата за банковия превод по сметка в ПИБ - новата такса е в размер на 0.80 лв.

24.02.2020г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 25.04.2020г. се променя таксата за плащания към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" както следва - 1.2% от сумата на плащането, мин. 0,30 лв., макс. 3.00 лв. + таксата за съответната карта. Отпада таксата за плащане към търговци с банкови карти, издадени от Общинска банка.