Предстоящи промени в тарифата

04.01.2018г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 05.03.2018г. се променя таксата за плащания и преводи с карти Visa Business, издадени от банки в България. Новата такса е в размер на 2.00% от сумата на плащането/превода.

17.01.2018г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 17.01.2018г. се намалява таксата за парични преводи с кредитни карти Visa и MasterCard, MasterCard Debit, Visa Debit / Visa Electron/ V Pay, издадени от банки в България. Новата такса е в размер на 0.5% от сумата на превода + таксата за банковия превод, съответно таксата на Easypay за изплащане на превода в брой, когато е приложимо.

15.03.2019г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 15.05.2019 г. се променя таксата за превод по банкова сметка с карти Maestro, издадени от банки в България. Новата такса е в размер на 0.47% от сумата на плащането + таксата за банковия превод. Променя се и таксата за банковия превод по сметка в ПИБ - новата такса е в размер на 0.80 лв.