Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Основна тарифа

Тип карта Такса при плащане на
битови сметки
Такса плащане към
Интернет търговец
Микросметка Без такса Без такса
С карта Maestro и Debit MasterCard, издадени от българска банка за суми до 50 лв. -
0.38%
за суми над 50 лв. -
0.10 лв. + 0.18%
0.40%
С кредитна карта MasterCard, издадена от българска банка за суми до 60 лв. -
0.48%
за суми над 60 лв. -
0.18 лв. + 0.18%
0.50%
С карти Visa Еlectron, Visa Debit, Vpay, издадени от българска банка 0.40 % 0.40%
С кредитна карта Visa, издадена от българска банка 0.50 % 0.50%
С кредитна карта Visa Business, Diners Club/ AmEx, издадена от българска банка 0.95 % 0.95%
С дебитни и кредитни карти Business MasterCard, издадена от българска банка 1.20 % 1.20 %
С карти Visa/ Visa Electron/ MasterCard/ Maestro, издадени от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център 2.90 % 2.90 %

* За такси при плащания с карти, издадени от Пощенска банка, се прилагат таксите, посочени в страницата с изключение от основната тарифа.

 

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на битови сметки

 

Забележки:
  • Банката-издател на картата може да начислява такса за някои видове операции с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.


* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Такси при плащане към административни и други организации

Парични преводи

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги

 

 

 

 
КЛИЕНТИ ТЪРГОВЦИ СИГУРНОСТ ЗА НАС
Адрес на ePay.bg: София 1000, ул. Иван Вазов 16
Level 1 Service Provider
Телефон за връзка: 02 4510 880, 02 921 08 80
e-mail: office@epay.bg

© ePay.bg 2017 Всички права запазени.