Добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги

Регистрация и добавяне на карта

Услуга Такса
 Регистрация в ePay.bg   БЕЗПЛАТНО
 Регистрация на карта на банкомат*   1.00 лв.
Регистрация чрез банково извлечение на кредитна карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro/Diners Club, издадена от българска банка**   1.00 лв.
Регистрация чрез банково извлечение на кредитна карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка**   2.00 лв.

*Таксата се удържа автоматично от картата при потвърждение на регистрацията от банкомат.
**Таксата се удържа автоматично от картата при заявка за регистрация в ePay.bg.

 

Такса за получаване на SMS

Услуга   Такса
Получаване на 1 SMS валиден в рамките на 30 минути   0.05 лв.
SMS известие за извършен периодичен превод   0.05 лв.
SMS известие за платена битова сметка   0.10 лв.
SMS известие за транзакция с карта   0.15 лв.

 

Информационни услуги

Услуга   Такса
Проверка наличност по карта   без такса за ePay.bg

*Банката-издател на картата може да начислява такса за услугата. Допълнителна информация може да се получи от банката.

Извлечение по банкова сметка:
Регистрация за 1 година   10.00 лв. + таксата на банката
Регистрация за 6 месеца   7.50 лв. + таксата на банката
Регистрация за 3 месеца   5.00 лв. + таксата на банката

 

Промяна на потребителски данни

Услуга   Такса   Такса
Регистрация за потребителско ниво 3 - регистриран клиент   В офис на Easypay - 1.00 лв.   С КЕП* - безплатно
Смяна на забравена парола за достъп до ePay.bg   В офис на Easypay - 1.00 лв.   На банкомат – 1.00 лв.
Деактивиране на изгубен сертификат за достъп до ePay.bg   В офис на Easypay - 1.00 лв.   На банкомат – 1.00 лв.
Изключване на "Временен SMS код" за плащане   В ePay.bg - с активен SMS код    
Прекратяване на регистрацията за "Временен SMS код" за плащане   В офис на Easypay - 1.00 лв.   На банкомат – 1.00 лв.
Деактивиране на услугата "Он-лайн битови сметки"   В офис на Easypay - 1.00 лв.   На банкомат – 1.00 лв.

*Промяната на потребителски данни в офис на ePay.bg е безплатна за клиента.
*КЕП - Квалифициран електронен подпис

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на битови сметки

Такси при плащане към административни и други организации

Парични преводи