Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци


Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на БИТОВИ СМЕТКИ

(посочените такси са приложими за плащане с банкови карти чрез профила на клиента в ePay.bg)

Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 676058
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 516901
БИН - 516910
БИН - 535506
БИН - 535290
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 483886
БИН - 479701
БИН - 421634
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 220540
Без такса
Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 426082
БИН - 407810
Без такса
Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 487098
БИН - 487099
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 516868
БИН - 516869
Без такса
Издател на картата
Без такса
Издател на картата
Без такса
Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 639450
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 516964
Такса:
0,09% от сумата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 516963
БИН - 526997
Такса:
0,09% от сумата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 450494
БИН - 450495
БИН - 450497
Такса:
0,09% от сумата
Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 676062
Без такса
Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 676068
Такса:
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 535159
Такса:
0,09% от сумата
Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 516976
Такса:
0.09% от сумата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 676064
Такса:
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 488000
Без такса
Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 676059
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 670582
Такса:
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
Издател на картата

Таксите се прилагат за плащане на БИТОВИ СМЕТКИ, при плащане към ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВЦИ и за парични преводи
Карта
0.40 % от сумата
Карта
Такса:
0.65% от сумата
Карта
Такса:
0.95% от сумата
Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 535186
Такса:
0.09% от сумата
БИН - 535187
Такса:
0.09% от сумата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 676065
Такса:
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
Издател на картата
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 432178
БИН - 474845
БИН - 489481
БИН - 489482
Без такса
БИН /първите 6 цифри на картата/
БИН - 516861
БИН - 516862
БИН - 525747
БИН - 531969
Без такса

 

 

Забележки:

  • Банката-издател на картата може да начислява такса за някои видове операции с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Такси при плащане към административни и други организации

Парични преводи

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги