Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на БИТОВИ СМЕТКИ

(посочените такси се прилагат при плащане с банкови карти, регистрирани в профила на клиента в ePay.bg)

Издател на картата
БИН
/първите 6 цифри на картата/
Тип карта Такса
БИН - 676058
Без такса
БИН - 516901    БИН - 516910
БИН - 535506    БИН - 535290
Без такса
БИН - 483886    БИН - 421634
БИН - 479701    БИН - 000000
Без такса
  0.6 % от сумата
БИН - 426082    БИН - 407810
Без такса
БИН - 487098    БИН - 487099
Без такса
БИН - 516868    БИН - 516869
Без такса
  Без такса
  Без такса
БИН - 639450
Без такса
БИН - 516964
0,09% от сумата
БИН - 516963    БИН - 526997
0,09% от сумата
БИН - 450494    БИН - 450495
БИН - 450497
0,09% от сумата
БИН - 676062
Без такса
БИН - 676068
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
БИН - 535159
0,09 % от сумата
БИН - 516976
0.09 % от сумата
БИН - 676064
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
БИН - 488000
Без такса
БИН - 676059
Без такса
БИН - 670582
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.

Таксите се прилагат за плащане на БИТОВИ СМЕТКИ и при плащане към ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВЦИ
  Без такса
0.40 %, в сила от 14 Септ. 2016г.
  0.65 %
  0.95 %
БИН - 535186
0.09 % от сумата
БИН - 535187
0.09 % от сумата
БИН - 676065
0,066% от сумата, но мин. 0,01 лв.
БИН - 474845    БИН - 489482
БИН - 489481    БИН - 432178
Без такса
БИН - 516862    БИН - 531969
БИН - 525747    БИН - 516861
Без такса

 

 

Забележки:
  • Банката-издател на картата може да начислява такса за някои видове операции с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.


* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Такси при плащане към административни и други организации

Парични преводи

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги

 

 

 

 
КЛИЕНТИ ТЪРГОВЦИ СИГУРНОСТ ЗА НАС
Адрес на ePay.bg: София 1000, ул. Иван Вазов 16
Level 1 Service Provider
Телефон за връзка: 02 4510 880, 02 921 08 80
e-mail: office@epay.bg

© ePay.bg 2017 Всички права запазени.