Микросметка

МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Може да я използвате, както за плащане, така и за получаване на преводи.

Потребителски нива и лимити за операции с Микросметки

Потребителско ниво
Потребител ниво I
Има Микросметка
Получаване на пари по Микросметка
Дневен - 200.00 лв.
Седмичен* - 150 EUR**
Месечен* - 150 EUR**
Изпращане и теглене на пари от Микросметка
Дневен - 200.00 лв.
Седмичен* - 150 EUR**
Месечен* - 150 EUR**
Потребителско ниво
Потребител ниво II **
Има Микросметка и регистрирана банкова карта,
с която са платени поне 5 битови сметки чрез ePay.bg.
Получаване на пари по Микросметка
Дневен - 150 EUR**
Седмичен* - 150 EUR**
Месечен* - 150 EUR**
Изпращане и теглене на пари от Микросметка
Дневен - 150 EUR**
Седмичен* - 150 EUR**
Месечен* - 150 EUR**
Потребителско ниво
Потребител ниво III
Има Микросметката и IBAN към нея.
Идентификация в офис на Изипей АД или с онлайн идентификация.
Получаване на пари по Микросметка
Месечен - 500.00 лв. за превод от друга Микросметка или с карта
Изпращане и теглене на пари от Микросметка
Няма лимити

* Седмичен лимит - от понеделник до понеделник, месечен лимит - от 1-во число на месеца до 1-во число на следващия месец.

** левовата равностойност на 150 евро по фиксинга на БНБ

Потребител ниво I

Достъпни услуги в ePay.bg:

 • Плащане на битови сметки, данъци и такси.
 • Пазаруване при търговци, включени в ePay.bg
 • Зареждане на Микросметката с банкова карта - от банкомат и в брой - на гише на Easypay.

Потребител ниво II

Достъпни услуги в ePay.bg:

Всички услуги, които ползват потребителите от ниво I.

Какви са предимствата спрямо ниво I?

 • По-висок дневен лимит при изпращане и получаване на пари по Микросметка

Как да стана потребител ниво II?

Необходимо е да регистрирате банкова карта, с която да заплатите най-малко 5 битови сметки през системата.

Потребител ниво III

Достъпни услуги в ePay.bg:

Използвате всички услуги, предлагани от ePay.bg.

Какви са предимствата на ниво III?

 • Получавате IBAN на Микросметката. Можете да зареждате средства по Микросметката си с банков превод, като посочите IBAN на Микросметката.
 • Може да зареждате Микросметката си с банкова карта чрез еPay.bg или чрез превод с Микросметка - до 500 лв. на месец.
 • Без такси за плащане с Микросметка към регистрирани електронни търговци и към други потребители в ePay.bg.
 • Ниски такси за плащане с Микросметка на административни услуги и за превод по сметка, открита в банка или при друг доставчик на платежни услуги в страната.

Как да стана потребител ниво III?

Ако сте физическо лице:

Потвърдете Вашата самоличност онлайн с няколко лесни стъпки. Влезте в профила си в ePay.bg с парола и потребителско име, от меню Настройки изберете “Онлайн идентификация” и следвайте инструкциите, за да прикачите снимка на Вашата валидна лична карта и кратко видео.

или

Посетете офис на Easypay или офис на банките-партньори на "Изипей" АД (ЦКБ и ПИБ), за да се идентифицирате като представите валиден документ за самоличност, копие от който ще бъде съхранен при „Изипей“ АД. След като се идентифицирате на каса, влезте в профила си в ePay.bg с парола и потребителско име и попълните изискваната кратка допълнителна информация, за да довършите регистрацията за потребител ниво III.


Ако сте юридическо лице:

От меню Настройки във Вашия профил в ePay.bg изберете “Онлайн идентификация” и следвайте инструкциите, за да прикачите снимка на валиден документ за самоличност на представляващите дружеството и декларации по чл. 59, ал.1, т.3 и чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.

или

Посетете офис на Easypay, за да се идентифицирате като представите следните документи:

 • Документ за самоличност на представляващите дружеството; копие от които ще бъдат съхранени при „Изипей“ АД;
 • Декларация за действителен собственик по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП – декларацията се попълва и подписва от представляващ юридическото лице. Може да изтеглите декларацията от тук.
 • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (за видна политическа личност) - декларацията се подписва от всеки представляващ юридическото лице и от всеки действителен собственик, ако е различен от представляващите. Може да изтеглите декларацията от тук.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията - разпечатка от интернет страницата на търговския регистър.
 • Лицата, които подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ, представят в оригинал и копие следните документи: Актуален учредителен акт/устав, Справка от регистър Булстат или карта за идентификация - предоставените копия на документи ще бъдат съхранени при Изипей АД