Предстоящи промени в Общите условия

04.10.2022г.

Предстоящи промени в Общите условия за Микросметка, в сила от 06.10.2022г.

07.04.2019г.

Предстоящи промени в Общите условия на Изипей АД за предоставяне на платежни услуги, в сила от 07.04.2019г.

Предстоящи промени в Общите условия за Микросметка, в сила от 07.04.2019г.

15.05.2018г.

Предстоящи промени в Общите условия на Изипей АД за предоставяне на платежни услуги, в сила от 15.05.2018г

Предстоящи промени в Общите условия за ползване на Микросметка, в сила от 15.05.2018г

29.07.2018г.

Предстоящи промени в Общите условия на Изипей АД за предоставяне на платежни услуги, в сила от 29.07.2018г

Предстоящи промени в Общите условия за ползване на Микросметка, в сила от 29.07.2018г