Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци


Основна тарифа

(посочените такси са приложими за плащане с банкови карти чрез профила на клиента в ePay.bg**)

Тип карта
Микросметка
Такса при плащане на битови сметки
Без такса
Такса плащане към Интернет търговец
Без такса
Тип карта
С карта Maestro и Debit MasterCard, издадени от българска банка и дебитна карта Bcard
Такса при плащане на битови сметки
за суми до 50 лв. - 0.38%
за суми над 50 лв. - 0.10 лв. + 0.18%
Такса плащане към Интернет търговец
0.40%
Тип карта
С кредитна карта MasterCard, издадена от българска банка и кредитна карта Bcard
Такса при плащане на битови сметки
за суми до 60 лв. - 0.48%
за суми над 60 лв. - 0.18 лв. + 0.18%
Такса плащане към Интернет търговец
0.50%
Тип карта
С карти Visa Еlectron, Visa Debit, V PAY, издадени от българска банка
Такса при плащане на битови сметки
0.40%
Такса плащане към Интернет търговец
0.40%
Тип карта
С кредитна карта Visa, издадена от българска банка
Такса при плащане на битови сметки
0.50%
Такса плащане към Интернет търговец
0.50%
Тип карта
С карта Visa Business, издадена от българска банка
Visa Business
Такса при плащане на битови сметки
2.00%
Такса плащане към Интернет търговец
2.00%
Тип карта
С дебитни и кредитни карти Business MasterCard, издадена от българска банка
Business MasterCard
Такса при плащане на битови сметки
1.20%
Такса плащане към Интернет търговец
1.20%
Тип карта
С карти Visa/ Visa Electron/ MasterCard/ Maestro и други, издадени от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център
Такса при плащане на битови сметки
2.90%
Такса плащане към Интернет търговец
2.90%

* За такси при плащания с карти, издадени от Пощенска банка, се прилагат таксите, посочени в страницата с изключение от основната тарифа.

**За еднократни плащания с въвеждане на данни за картата (без клиентът да ползва профила си в ePay.bg), се прилагат такси, различни от посочените в Тарифата.
Информацията за размера на таксата и общата дължима сума за всяко плащане, се предоставя на клиента преди той да потвърди операцията. При несъгласие с размера на таксата, клиентът може да откаже плащането.

 

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на битови сметки

 

Забележки:

  • Банката-издател на картата може да начислява такса за някои видове операции с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Такси при плащане към административни и други организации

Парични преводи

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги